OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 29.01.2020 R.

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Dworkowej, Gmina Stare Babice

Numer referencyjny: EKO / PR / 1 / 1 / 2020

Termin składania ofert upłynął dnia 30.01.2020 r. o godz. 12.00

 

Skip to content