OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 29.01.2020 R.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Janowie, pomiędzy ul. Maczka, Andersa, Pohulanka i Sikorskiego gm. Stare Babice – część II (sieć kanalizacyjna w ul. Urbanowicza)

Numer referencyjny: JRP / PR / 1 / 1 / 2020

Termin składania ofert upłynął dnia 05.03.2020 r. o godz. 12.00

 

Skip to content