OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA W TRYBIE PODSTAWOWYM Z MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI Z DNIA 25.11.2022 r.

Zakup i sukcesywna dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”

Numer referencyjny: EKO / D / 2 / 11 / 2022

Termin składania ofert upłynął dnia 07.12.2022 r. o godz. 12.00

Identyfikator postępowania z miniPortal: 30049d75-aaad-4589-8cba-481cf2d6ffca

Skip to content