OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA W TRYBIE PODSTAWOWYM Z MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI Z DNIA 25.01.2024 r.

Modernizacja układu dezynfekcji wody na SUW w Starych Babicach oraz na SUW w Borzęcinie Małym”

Numer referencyjny: EKO / D / 1 / 1 / 2024

Termin składania ofert upłynął dnia 08.02.2024 r. o godz. 12.00

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-156d1b1e-bb9f-11ee-b7da-22bd761ba7f3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content