OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA W TRYBIE PODSTAWOWYM Z MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI Z DNIA 02.12.2021 r.

Wynajem samochodów hakowych do transportu odpadów komunalnych”

Numer referencyjny: EKO / U / 3 / 12 / 2021

Termin składania ofert upłynął dnia 10.12.2021 r. o godz. 12.00

Identyfikator postępowania z miniPortal: ed1c0b3a-0fea-4b5e-8dbd-08ce4f105735

Skip to content