OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA W TRYBIE PODSTAWOWYM Z MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI Z DNIA 02.08.2022 r.

Przebudowa wiaty z garażem technicznym na pomieszczenia szatni oraz przebudowa pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie socjalne jadalni stanowiące część budynku zaplecza na terenie Oczyszczalni Ścieków w Starych Babicach”

Numer referencyjny: EKO / RB / 1 / 8 / 2022

Termin składania ofert upłynął dnia 17.08.2022 r. o godz. 12.00

Identyfikator postępowania z miniPortal: f732c354-a6ea-40b9-a60a-79c3785c2a62

Skip to content