OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI Z DNIA 15.03.2022 r.

„Sukcesywna dostawa oleju napędowego do dystrybutora znajdującego się na terenie siedziby Zamawiającego

Numer referencyjny: EKO / D / 1 / 3 / 2022

Termin składania ofert upłynął dnia 24.03.2022 r. o godz. 12.00

Identyfikator postępowania z miniPortal: 94313f30-0123-4b0c-ac41-1a9edeaaaadd

Skip to content