OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA W TRYBIE PODSTAWOWYM Z MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI Z DNIA 01.09.2021 r.

Zakup i sukcesywna dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”

Numer referencyjny: EKO / D / 1 / 9 / 2021

Termin składania ofert upłynął dnia 14.09.2021 r. o godz. 12.00

Identyfikator postępowania z miniPortal: fafc97df-4f47-4731-9c9c-a98f82c4428f

Skip to content