NOWY SPOSÓB NA OSADY ŚCIEKOWE W „EKO-BABICE”

Komunalne osady ściekowe to dla oczyszczalni ścieków kosztowny odpad, który trzeba odpowiednio zagospodarować. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o.o. wybrało drogę proekologiczną i uruchomiło technologię, dzięki której odpady – osady ściekowe przetwarzane są na środek poprawiający właściwości gleby.

27 lipca 2022 r. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” sp. z o.o. podpisało umowę z firmą Organicalc sp. z o.o. na dystrybucję wytwarzanego środka poprawiającego właściwości gleby. O szczegółach przedsięwzięcia opowiada Anna Szadkowska – Kierownik Oczyszczalni Ścieków.

GB: Co to za produkt i technologia?
AS: Organicalc SB to handlowa nazwa wytwarzanego przez nas organiczno-mineralnego środka poprawiającego właściwości gleby, który powstaje w instalacji przetwarzania odpadów w wyniku mieszania wysoko reaktywnego tlenku wapnia (CaO) i komunalnego osadu ściekowego – odpadu o kodzie 19 08 05, powstającego w ciągu technologicznym na oczyszczalni ścieków. Zatem komunalny osad ściekowy traci status odpadu, a staje się produktem finalnym, który na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziliśmy już do obrotu i użytku.

GB: Jakie korzyści przynosi to działanie?
AS: W wyniku podjętych działań Spółka zoptymalizuje koszty odbioru i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, które to koszty na przestrzeni ostatnich lat znacznie wzrosły i stały się znaczącym składnikiem ogólnego kosztu w procesie oczyszczania ścieków. Przetwarzanie osadów zminimalizuje również uciążliwość zapachową podczas ich wywozu.

GB: Do czego może służyć ten środek?
AS: Nasz środek przeznaczony jest do nawożenia upraw, a obecnie nabywcami są rolnicy i sadownicy. Został dopuszczony do obrotu stosownymi decyzjami i opiniami przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środek może być stosowany na wszystkich glebach, szczególnie polecany jest na gleby wymagające wapnowania. W swoim składzie ma ponad 35% tlenku wapnia oraz azot i fosfor, czyli substancje, które pozostają z procesu oczyszczania ścieków. To powoduje, że skutecznie odkwasza, odżywia oraz użyźnia glebę i może być stosowany pod wszystkie gatunki roślin uprawy polowej (zboża, rzepak, kukurydza itp.), w uprawach roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych, a także na użytkach zielonych, na trawnikach oraz w rekultywacji gruntów w celu zwiększenia ich żyzności.

GB: Czym ten środek różni się od tradycyjnych nawozów wapniowych, takich jak kredy, wapienie, dolomity?
AS: Produkt, który powstaje na bazie tlenku wapnia, jest rozpuszczalny w wodzie i z tego powodu działa w glebie bardzo szybko i skutecznie. Już niewielkie dawki środka (1t/ha) wprowadzają do gleby duże ilości potrzebnego roślinom tlenku wapnia (min. 350 kg CaO/ha) i tym samym bardzo szybko regulują pH gleby, nawet o +1 w okresie 2–3 miesięcy od zastosowania.

GB: Jakie jeszcze funkcje pełni środek?
AS: Gleba nawożona tym środkiem szybko staje się „żywa”, to znaczy obserwujemy duży wzrost kolonii mikroorganizmów glebowych. Jest to bardzo ważne z kilku powodów: mikroby glebowe rozkładają resztki pożniwne i nawozy organiczne w glebie, tworząc cenną próchnicę, poprawiają znacznie retencję glebową; tzw. żywa gleba pozostaje dłużej wilgotna nawet podczas okresowych susz, a także znacznie lepiej radzi sobie z nadmiarem wody w czasie dużych opadów czy nawałnic. Rolnicy, sadownicy i producenci warzyw docenili już środek polepszający właściwości gleby na bazie tlenku wapnia, ponieważ znacznie zwiększa plonowanie i poprawia parametry plonów, a jest to bardzo ważne zwłaszcza w czasach kryzysowych.

GB: Czy ten środek jest bezpieczny dla ludzi i środowiska?
AS: Środek jest całkowicie bezpieczny. Został dokładnie przebadany i ma wszystkie wymagane prawem opinie i dopuszczenia. Specjaliści zalecają stosowanie środka na glebach zarówno lekkich i ciężkich, o wadliwej strukturze, dużym i średnim zakwaszeniu. Jest podstawowym „narzędziem” w procesach biologizacji i przywracania siły rodnej gleb uprawnych. Środek jest bezpieczny dla ludzi, co potwierdzają badania i opinie m.in. Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.

GB: Gdzie zainteresowani rolnicy czy sadownicy mogą nabyć Organicalc SB?
AS: EKO-BABICE nawiązały współpracę z firmą Organicalc sp z o.o. w celu dystrybucji środka poprawiającego właściwości gleby. Obydwa przedsiębiorstwa są zainteresowane długofalową współpracą z gospodarstwami rolnymi, sadownikami i producentami warzyw w całym kraju.
GB: Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała/foto: Izabela Bek Gazeta Babicka

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Skip to content