KOMUNIKAT

W związku z wysokimi temperaturami powietrza oraz brakiem opadów, które mają wpływ na zwiększony pobór wody z wodociągu gminnego, mając na uwadze konieczność utrzymania stałych dostaw wody do celów bytowych, zwracamy się z apelem do mieszkańców Gminy Stare Babice
o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody.

Prosimy o nie pobieranie wody z wodociągu gminnego na cele:

  • podlewania i zraszania trawników,
  • podlewania ogródków i upraw,
  • mycia pojazdów.

Zastosowanie się do powyższego ma zapewnić mieszkańcom dostawę wody do celów sanitarno – bytowych w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem. Niezastosowanie się do naszej prośby przyczyni się do spadku ciśnienia, występowania przerw w dostawie oraz pogorszenia jakości wody.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Skip to content