Inteligentny system monitoringu sieci wodociągowej w GPK „EKO-BABICE”

Miło nam poinformować o zakończeniu realizacji zadania budowy systemu monitoringu sieci wodociągowej na terenie Gminy Stare Babice. Monitoring stanowi element inteligentnego systemu techniczno-informatycznego, służącego do efektywnego zarządzania sieciami wodociągowymi, będącymi w eksploatacji spółki „EKO-BABICE”. Inwestycja polegała na posadowieniu na istniejącej sieci wodociągowej 26 komór pomiarowych, wyposażeniu ich w urządzenia kontrolne oraz uruchomieniu i skonfigurowaniu systemu zdalnego odczytu danych. W ramach działań projektowych, licząca ponad 200 km sieć wodociągowa została podzielona na strefy kontroli przepływu wody, a dla każdej ze stref wyznaczono kluczowe lokalizacje, w których zbudowano komory pomiarowe. Każda z komór wyposażona jest m.in. w urządzenia aparatury kontrolno-pomiarowej, tj. przepływomierze elektromagnetyczne oraz czujniki ciśnienia, które pozwalają na stałą kontrolę i ocenę hydraulicznych warunków pracy sieci wodociągowej. Bieżące odczytu danych przesyłane są bezpośrednio do dyspozytorni. Każde przekroczenie parametrów mierzonych przez te urządzenia, tj. przepływu i ciśnienia wody w sieci uruchamia powiadomienie w systemie operatorskim.

Wdrożenie zdalnego systemu monitoringu sieci wodociągowej przekłada się przede wszystkim na szybszy czas reakcji służb eksploatacyjnych w przypadku wystąpienia awarii na sieci, a także ograniczenia strat wody w przypadku wycieków. Na podstawie bieżących odczytów z punktów pomiarowych, możliwe jest również bilansowanie strumieni przepływów pomiędzy poszczególnymi strefami, co w konsekwencji wiąże się z zachowaniem ciągłości dostaw wody oraz zapewnieniem prawidłowej pracy sieci – pozwala skutecznie przeciwdziałać niedoborom wody i podnosi standard obsługi mieszkańców.

monitoring sieci wodociągowej - dyspozytornia

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Skip to content