Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Gminy Stare Babice wspólnie z Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym „EKO – BABICE” sp. z o.o. w ramach prac nad projektem pn. „Program ramowy kompleksowego zagospodarowania wód opadowych i roztopowych oraz utworzenia retencji wodnej na obszarach wiejskich gminy Stare Babice” przygotował dedykowany serwis, którego celem jest zebranie informacji od mieszkańców Gminy o lokalnych podtopieniach oraz innych anomaliach związanych z funkcjonowaniem sieci hydrologicznej i systemu kanalizacyjnego na terenie gminy.

Klikając na niebieski przycisk umieszczony pod ankietą zostaniecie Państwo przekierowani do interaktywnej mapy terenu Gminy Stare Babice (Geoportal), na której zaznaczono takie informacje jak:

  1. układ sieci hydrologicznej,

  2. zbiorniki wodne,

  3. elementy infrastruktury odwodnieniowej,

  4. miejsca lokalnych podtopień,

  5. elementy infrastruktury drogowej mające wpływ na gospodarkę wodną.

Po załadowaniu strony z mapą Gminy można ją powiększać, przesuwać oraz zmieniać prezentowane na mapie informacje poprzez wybór warstw w menu znajdującym się w górnym prawym narożniku mapy (ikona niebieskiego rombu). Znajduje się tam również opis znaczenia poszczególnych warstw prezentowanych na mapie.

Klikając poszczególne obiekty melioracyjne na mapie, możliwe jest wyświetlenie podstawowych informacji na ich temat.

 

Poniżej umieszczamy ankietę umożliwiającą przekazanie przez Państwa dodatkowych informacji w zakresie lokalnych podtopień.

Uprzejmie informujemy, iż ankieta będzie dostępna w terminie do 18 grudnia br.
 
 

Aktualnie zakończyliśmy zbieranie ankiet i serdecznie dziękujemy Państwu za przekazane lokalizacje. Rozpoczynamy teraz opracowanie wyników i będziemy informować o kolejnych krokach.

Projekt przygotowany przez: