Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w „Eko-Babice”

W maju 2024 roku w siedzibie Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Babice sp. z o.o. przy udziale Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach przeprowadzono dwudniowe szkolenie operatorów pojazdów z zabudową ssąco płuczącą.

Szkolenie prowadził Pan inż. Tomasz Dyrcz pracownik firmy Inter Global Sp. z o.o. z siedzibą w Rybarzowicach,  43-378 Rybarzowice ul. Bielska 914 od lat zajmujący się szkoleniami z zakresu obsługi samochodów z zabudową specjalistyczną typu WUKO i będący bezpośrednio  odpowiedzialnym za nadzór nad pracami serwisowymi na ww. zabudowami.

Tematem szkolenia była obsługa, eksploatacja i bezpieczeństwo pracy urządzeń specjalnych (wysokociśnieniowego układu wodnego oraz podciśnieniowego-próżniowego układu do wyciągania osadów, zabudowanych na podwoziach samochodowych, którymi na co dzień pracownicy firm komunalnych w branży wodociągowo-kanalizacyjnych prowadzą konserwację i eksploatację sieci kanalizacji sanitarnej.

W trosce o bezpieczeństwo pracowników naszego przedsiębiorstwa i ze względu na panujące zagrożenia, szkolenia takie prowadzone będą cyklicznie.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Skip to content