7 czerwca 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 06.06.2024 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Dostawa fabrycznie nowych pomp do ścieków oczyszczonych na Oczyszczalnię Ścieków w Starych Babicach”. Numer referencyjny: SEK / DTO / 8 / 6 / 2024 Termin składania ofert upłynął dnia 18.06.2024 r. o godz. 14.00 Zapytanie ofertowe Formularze docx. Wyjaśnienie i zmiana treści […]
28 maja 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 27.05.2024 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Załadunek, transport i zagospodarowanie w procesie R10 ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych oznaczonych kodem 19 08 05 pochodzących z oczyszczalni ścieków w Starych Babicach”. Numer referencyjny: SEK / DTO / 7 / 5 / 2024 Termin składania ofert upłynął dnia 07.06.2024 r. o […]
25 maja 2024

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI Z DNIA 24.05.2024 r.

„Zakup i dostawa na potrzeby Zamawiającego nowej zabudowy bezpylnej montowanej na samochodzie hakowym Zamawiającego” Numer referencyjny: EKO / D / 3 / 5 / 2024 Termin składania ofert upłyną dnia 11.06.2024 r. o godz. 12.00 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5a6522c5-16af-11ef-9381-e6cc5d6d04e5 Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Formularz oferty z załącznikami Wyjaśnienie treści […]
10 maja 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 09.05.2024 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Opracowanie dynamicznego (zmiennego w czasie) numerycznego modelu systemu dystrybucji wody na terenie gminy Stare Babice”. Numer referencyjny: SEK / DTO / 6 / 5 / 2024 Termin składania ofert upłynął dnia 17.05.2024 r. o godz. 14.00 Zapytanie ofertowe Formularze .docx Informacja z […]
19 kwietnia 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 18.04.2024 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Wykoszenie skarp, korony i dna rowów melioracyjnych wraz z wygrabieniem pokosu na koronę rowu oraz wyzbieranie drobnych śmieci na terenie Gminy Stare Babice”. Numer referencyjny: EKO / ZO / 2 / 4 / 2024 Termin składania ofert upłynął dnia 26.04.2024 r. o […]
22 marca 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 22.03.2024 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem sond ultradźwiękowych do pomiaru poziomu osadu na oczyszczalni ścieków w Starych Babicach” Numer referencyjny: SEK / DTO / 4 / 3 / 2024 Termin składania ofert upłynął dnia 03.04.2024 r. o godz. 14.00 Zapytanie ofertowe Wyjaśnienie […]
8 marca 2024

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI Z DNIA 08.03.2024 r.

„Sukcesywna dostawa oleju napędowego do dystrybutora znajdującego się na terenie siedziby Zamawiającego” Numer referencyjny: EKO / D / 2 / 3 / 2024 Termin składania ofert upłynął dnia 19.03.2024 r. o godz. 12.00 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-91e4a48b-dd65-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Formularz oferty z załącznikami Wyjaśnienie treści SWZ nr 1 […]
2 lutego 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 01.02.2024 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i hydrogeologicznej oraz innych niezbędnych dokumentów w celu budowy dwóch otworów zastępczych studni głębinowych ujmujących wodę z pokładów czwartorzędowych, na potrzeby ujęcia w Starych Babicach” Numer referencyjny: SEK / DTO / 2 / 2 / 2024 Postępowanie unieważniono Zapytanie […]
Skip to content