AKTUALNOŚCI

2023

Czerwiec

Wspomnień czar – Wianki 2023

„Nic nie jest tak szlachetne i przydatne jak dobre wspomnienie… Kto zgromadził wiele takich wspomnień z dzieciństwa, zaopatrzył się na całe życie” (Fiodor Dostojewski).

W sobotę 17.06.2023, mieliśmy przyjemność uczestniczyć w imprezie kulturalno-integracyjnej p.n. „WIANKI” organizowanej przez sołectwa Blizne. Jak zawsze mogliśmy liczyć na mieszkańców naszej Gminy, którzy licznie przybyli na to wydarzenie razem ze swoimi pociechami, które obdarzyły nasze przedsiębiorstwo niesamowitymi pracami plastycznymi. Otrzymaliśmy różne stwory z głębin morskich, studnie głębinowe wraz z elektrowniami wodnymi napędzanymi turbinami - wykonane z klocków, jak również staliśmy się szczęśliwym posiadaczem praw autorskich nowego logo spółki EKO, wykonanego z plasteliny.

Nasz namiot połączył pokolenia: dziadkowie, rodzice i dzieci pracowały nad dziełami o tematyce wodnej, ekologicznej oraz nawiązującej do oczyszczania ścieków. Serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas, piękne wspomnienia i do zobaczenia za rok.”

 

2023

Maj

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 16.05.2023 odbyło się spotkanie w Państwowej Inspekcji Pracy, w trakcie którego przedstawiciele naszej Spółki odebrali z rąk p. Andrzeja Cegły Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie, p. Pawła Rozowskiego Starszego Inspektora Pracy oraz p. Karoliny Śledź Inspektora Pracy – Zaświadczenia o ukończeniu programu prewencyjnego PIP pn. „Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym”.
Celem przeprowadzonych działań było ugruntowanie wśród pracowników Spółki świadomości znaczenia prawidłowej oceny ryzyka zawodowego – jako kluczowego elementu zarządzania bezpieczeństwem w miejscu pracy.
Jednym z elementów programu były szkolenia pracownicze, w trakcie których omawiano m.in. zasady szacowania ryzyka zawodowego, identyfikację zagrożeń na stanowisku pracy, podejmowanie działań na rzecz eliminacji lub ograniczenia ryzyka zawodowego i współdziałanie pracowników w tym zakresie, a także prawidłowa analiza, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz eliminowanie ich powtarzalności.
Oprócz praktycznej wiedzy, otrzymaliśmy w trakcie realizacji projektu merytoryczną pomoc inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy przy wdrażaniu procedur zarządzania bezpieczeństwem i eliminowaniu potencjalnych nieprawidłowości. Potwierdzeniem właściwie przeprowadzonych działań z zakresu BHP i prawnej ochrony pracy, był audyt sprawdzający. Potwierdzeniem właściwie przeprowadzonych działań z zakresu BHP i prawnej ochrony pracy był audyt sprawdzający.
W protokole pokontrolnym podkreślono fakt, kompleksowego podejścia pracodawcy do tematów z zakresu ryzyka zawodowego i wysiłków podejmowanych w celu precyzyjnego określenia potencjalnych zagrożeń mogących wystąpić na poszczególnych stanowiskach. Takie podejście spotkało się z pozytywnym przyjęciem ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, czego dowodem jest dokument wyróżniający naszą Spółkę.
Dziękujemy Wszystkim Pracownikom za zaangażowanie w tak efektywną realizację tego projektu.

POPRAWIAMY JAKOŚĆ WODY W GMINIE STARE BABICE

16 maja 2023 roku na terenie zbiorników wodnych w miejscowości Zielonki – Parcela umieszczony został moduł czyszczący, którego zadaniem jest poprawa jakości wody w stawach rekreacyjnych zlokalizowanych przy ul. Południowej. Projekt realizują wspólnie Urząd Gminy Stare Babice oraz Firma Deltima sp. z o.o. przy wsparciu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO - BABICE” sp. z o.o.

W celu poprawy parametrów fizykochemicznych wody – z uwzględnieniem bezpieczeństwa fauny i flory naturalnie bytującej w zbiornikach, w stawach umieszczono przepływowe kasety czyszczące wyposażone w nośniki biologiczne dla mikroorganizmów, których zadaniem będzie usuwanie substancji chemicznych i zanieczyszczeń wykazujących negatywne oddziaływanie na zdrowie i jakość życia osób korzystających ze zbiorników oraz zwierząt je zamieszkujących. Włóknisty, syntetyczny nośnik montowany na kasetach w celu unieruchomienia na nim mikroorganizmów i troficznego utrzymania wyższych form hydrobiontów, został zabezpieczony w taki sposób aby uniknąć korelacji z innymi organizmami wodnymi. Ze względu na małą głębokość stawów, kasety są okresowo napowietrzane.

Realizacja projektu – w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne - jest odpowiedzią na społeczne potrzeby bezpiecznego korzystania ze zbiorników wodnych jako miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Stare Babice.

Nagranie można obejrzeć pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=DCf8njCHDlw


Ruszyła Akademia EKO-TALENTÓW

14 młodych pracowników Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO-BABICE” zakwalifikowało się do wewnętrznego programu rozwoju pracowniczego pn. Akademia EKO-TALENTÓW. Projekt wystartował wiosną tego roku.

Zasadniczym celem Akademii EKO-TALENTÓW jest wspieranie osób rozpoczynających pracę w branży wodno-kanalizacyjnej w ich rozwoju osobistym i zawodowym. Służyć temu mają różnorodne szkolenia, warsztaty tematyczne, udział w imprezach branżowych, a także spotkania z merytorystami.
– Otwartość na pracę zespołową, kreatywne podejście do rozwiązywania problemów, wykształcenie umiejętności generowania niestandardowych pomysłów i rozwiązań innowacyjnych – to tylko przykładowe obszary kompetencyjne, których rozwój chcemy wspierać – podkreśla Bogumiła Milewska, Kierownik Działu Personalnego, i dodaje: – To ambitne przedsięwzięcie wymaga wsparcia merytorycznego ze strony specjalistów z różnych dziedzin, dlatego też do jego realizacji będziemy sukcesywnie zapraszać zarówno przedstawicieli biznesu, jak i świata nauki.
Cykl spotkań warsztatowych otworzyło spotkanie z dr hab. inż. Adamem Bartnickim z Wojskowej Akademii Technicznej, który – w oparciu o swoje własne doświadczenia - opowiadał jak świadomie budować ścieżkę rozwoju zawodowego, skutecznie tworzyć innowacyjne rozwiązania technologiczne i efektywnie realizować projekty badawczo – rozwojowe.
Kolejne spotkania odbyły się w maju. Pierwsze z nich poprowadził dr hab. inż. Adam Muszyński z Politechniki Warszawskiej, który w niezwykle ciekawy sposób opowiedział o swoich doświadczeniach z zakresu biologicznego oczyszczania ścieków osadem czynnym, a także podzielił się z pracownikami ciekawostkami na temat biotechnologii i toksykologii ścieków.
Na drugim z nich, uczestnicy Akademii mieli okazję porozmawiać ze specjalistami z branży IT, którzy zaprezentowali praktyczne przykłady wykorzystania rozwiązań z obszaru cloud coputing i IoT w branży wod-kan.
W programie Akademia EKO-TALENTÓW biorą udział zarówno pracownicy biurowi, jak i terenowi Spółki, wytypowani przez kierowników działów. Tworzenie indywidualnych ścieżek kariery dostosowanych do osobistych oczekiwań i predyspozycji pracowników poprzedziły ankiety pracownicze. Kształtowanie postaw, nabywanie konkretnych umiejętności, zdobywanie i podnoszenie kompetencji zawodowych – to główne cele tego projektu.

2023

Kwiecień

Uruchomienie źródełek wody pitnej

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” komunikuje, iż w dniu 28.04.2023 zostały uruchomione źródełka wody pitnej na terenie Gminy Stare Babice.

Lokalizacja czynnych źródełek:

 • ul. Rynek 17, Stare Babice
 • ul. Rynek 21, Stare Babice
 • ul. Wypoczynkowa (w Parku Gminnym), Stare Babice
 • ul. Kościuszki 1B, Blizne Jasińskiego
 • ul. Kopernika 5 (przy Placu Zabaw), Blizne Jasińskiego
 • ul. Sielska (przy Placu Zabaw), Wojcieszyn
 • ul. Zielona (przy boisku sportowym) polana pomiędzy Klaudynem a Janowem.

Niestety z przyczyn technicznych oraz warunków panujących w okresie zimowym źródełko w niżej podanej lokalizacji pozostaje nieczynne:

 • ul. Spacerowa (przy siłowni plenerowej), Borzęcin Duży

Po przeprowadzeniu serwisu poinformujemy o terminie uruchomienia nieczynnych źródełek.

Szanowni Mieszkańcy

Uprzejmie informujemy, że Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE sp. z o.o w dniu 07.04.2023 (piątek)
będzie czynne do godziny 12:00.

Kolejna partia nakładek wodomierzowych dla Mieszkańców Naszej Gminy

Uprzejmie informujemy, iż Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o.o. otrzymało kolejną partię nakładek wodomierzowych-1000 sztuk. Sukcesywnie, pracownicy naszej spółki kontynuują montaże urządzeń na wodomierzach głównych. Szczegółowe informacje o bieżących lokalizacjach oraz terminach, znajdą Państwo na naszej stronie.

Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków z uwzględnieniem dopłat zatwierdzonych przez Radę Gminy. 

 

1.04.2023 To nie był Prima Aprilis, to się działo naprawdę.

Na sobotnim Kiermaszu Wielkanocnym, Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO -BABICE” sp. z o.o. również brało udział i zachęcało mieszkańców naszej Gminy do podłączenia się do naszej kanalizacji.

Niebieski namiot spółki, był oblegany przez najmłodszych klientów i ich rodziców. Dużym powodzeniem cieszyły się EKO-gadżety, ale aby je zdobyć należało odpowiedzieć na przygotowane przez pracowników przedsiębiorstwa pytania z zakresu wody i ścieków lub wykonać prace plastyczne.

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom za zaangażowanie i piękne prace plastyczne oraz zapraszamy do obejrzenia relacji z wydarzenia na stronie spółki.

2023

Marzec

Informacje na temat przetargów

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o.o. zamieszcza Informację z otwarcia ofert dot. przetargu:

- koparki marki VOLVO, model BL71, pojazd ciągnik rolniczy, rok produkcji 2008;

- samochodu marki FORD, model FT 280 2.2 TDCi, rodzaj pojazdu samochód ciężarowy.

2023

Luty

Obwieszczenie o przetargach

„Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o. o., 05-082 Stare Babice, ul. Gen. Kutrzeby 36, na podstawie decyzji Zarządu spółki w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego przedsiębiorstwa, ogłasza pisemne przetargi na sprzedaż: zamiatarki HAKO model CITY MASTER 1200, koparki VOLVO model BL 71 oraz samochodu Ford FT 280. 

Szczegóły dotyczące przetargów znajdziecie Państwo w załącznikach. Zapraszamy do składania ofert.

- Przetarg na sprzedaż koparki VOLVO;

- Przetarg na sprzedaż samochodu Ford FT;

- Przetarg na sprzedaż zamiatarki HAKO.

Elektroniczne Faktury i Biuro Obsługi Klienta

Miło nam poinformować, że już ponad 35% klientów GPK „Eko-Babice”’ korzysta z usługi e-faktura czyli elektronicznej faktury za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, przesyłanej bezpośrednio na wskazany adres emailowy. Żeby skorzystać z tej funkcjonalności, należy wypełnić prosty formularz Zgoda na przesyłanie faktur, duplikatów faktur, korekt faktur oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej dostępny pod linkiem https://eko-babice.pl/e-faktura/     i przekazać go do Biura Obsługi Klienta.

Jednocześnie już ponad 600 klientów zarejestrowało się  na naszej platformie e- BOK. Jest to usługa internetowa, która w prosty i wygodny sposób daje możliwość wglądu i wydruku wystawionych dokumentów, weryfikację stanu należności za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków, umożliwia automatyczne tworzenie faktur i drukowanie obrazu tych dokumentów. Więcej informacji na temat tej usługi znajdą Państwo klikając na link https://ebok.eko-babice.pl/

Gorąco zachęcamy do korzystania z tych usług - nie bez znaczenia jest tu również aspekt ekologiczny. Ograniczamy drukowanie dokumentów papierowych, dokładając małą cegiełkę by chronić nasze lasy przed ich wycinką.

Informujemy również, że cały czas prowadzimy na terenie Gminy Stare Babice montaż nakładek wodomierzowych, umożliwiający zdalny odczyt stanu licznika głównego. Do chwili obecnej zamontowaliśmy już prawie 3 tys. takich urządzeń. Szczegółowe informacje o bieżących lokalizacjach oraz terminach instalacji urządzeń, znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

2023

Styczeń

Podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Politechniką Warszawską

 

Dnia 31 stycznia 2023 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską, Wydziałem Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska a Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym „EKO-BABICE” sp. z. o.o. oraz Gminą Stare Babice. W spotkaniu wzięli udział dr. hab. inż. Paweł Popielski Dziekan Wydziału, dr hab. inż. Adam Muszyński – Koordynator Porozumienia ze strony Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł Kierownik Zakładu Biologii, mgr inż. Kaja Dębek – Koordynator Porozumienia ze strony „EKO-BABICE” i Gminy Stare Babice, Prezes „EKO-BABICE” Marcin Łasiński, Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka, Agnieszka Kamińska z Przedsiębiorstwa „EKO-BABICE”. Porozumienie to jest ukonstytuowaniem dotychczasowej wieloletniej współpracy oraz zaplanowaniem kolejnych działań w zakresie projektów edukacyjnych i badawczo-rozwojowych. Obszar współpracy dotyczy udostępniania materiału badawczego w postaci osadu czynnego, ścieków surowych oraz oczyszczonych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Starych Babicach, udostępniania terenu Oczyszczalni studentom i doktorantom w celach badawczych, propagowania aktywności związanych z ekologią, ochroną środowiska i racjonalnym korzystaniem z zasobów środowiska, a także współpracy w zakresie działalności dydaktycznej. Wkrótce odbędzie się kolejne spotkanie, które będzie miało na celu ustalenie konkretnych i praktycznych działań dotyczących podpisanego porozumienia.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś.

Z końcem grudnia 2022 r. zakończono oraz przekazano do eksploatacji inwestycję polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Sportowa i Białej Góry w miejscowości Zielonki Wieś. W ramach inwestycji wybudowany został kanał sanitarny PVC o średnicy DN 200 o długości 63 m. Powyższa inwestycja pozwoli w sposób znaczący odciążyć zarówno istniejący kanał ściekowy w ulicy Białej Góry jak i pompownię ścieków w ul. Osiedlowej.

 

Wykonanie monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy Stare Babice.

W ramach projektu na istniejącej infrastrukturze przesyłowej zamontowanych zostanie 26 punktów pomiarowych, tworzących w przyszłości inteligentny system monitoringu sieci wodociągowej. Punkty pomiarowe zlokalizowane będą na terenie całej gminy Stare Babice. Efektem realizacji zadania inwestycyjnego będzie optymalizacja procesów monitoringu i utrzymania sieci wodociągowej. System umożliwi służbom eksploatacyjnym kontrolę parametrów technicznych dystrybucji wody, w tym m.in. detekcję wycieków. Obecnie posadowionych jest 11 z 26 komór pomiarowych. Pierwsze 5 punktów zbiera już pełną informację o stanie sieci wodociągowej i w czasie rzeczywistym przesyła dane do serwera monitoringu, umożliwiając bieżącą analizę parametrów sieci. Kolejne studnie montowane są sukcesywnie.

Ze względów technologicznych oraz faktu, iż inwestycja realizowana jest na funkcjonującej infrastrukturze, budowa punktów pomiarowych wiąże się z koniecznością krótkotrwałego wstrzymywania dostaw wody o charakterze lokalnym. Dokładamy starań, aby wyłączenia wody były jak najmniej uciążliwe dla naszych mieszkańców. Spółka każdorazowo informuje o planowanych wyłączeniach wody z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w ramach realizacji zadania pn. „Opracowanie programu ramowego kompleksowego zagospodarowania wód opadowych i roztopowych oraz utworzenia retencji wodnej na obszarach wiejskich Gminy Stare Babice”, 18 grudnia br. zakończono zbieranie ankiet umożliwiających przekazanie informacji o lokalnych podtopieniach oraz innych anomaliach związanych z funkcjonowaniem sieci hydrologicznej i systemu kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Stare Babice. Dziękujemy za wszystkie informacje i uwagi.

Łącznie, do połowy grudnia br. zebrano blisko 100 ankiet, w których znalazły się m.in. informacje dotyczące lokalnych podtopień, stanu infrastruktury technicznej związanej z siecią hydrologiczną na terenie Gminy Stare Babicie oraz inne cenne informacje, o systemie odwodnienia Gminy. Część z zebranych materiałów wskazuje na problemy zalewania wybranych nieruchomości, inne z kolei informują o stanie technicznym infrastruktury związanej z siecią hydrologiczną, melioracjami oraz kanalizacją deszczową.

Wszystkie zabrane ankiety stanowią cenne źródło informacji - w szczególności o rowach, potokach i strumieniach oraz powiązanych z nimi obiektach infrastruktury technicznej (np. przepustach drogowych). Uzyskane dane pozwolą na identyfikację miejsc, które narażone są na okresowe podtapianie, zwłaszcza po wystąpieniu wiosennych i letnich opadów ulewnych i nawalnych.

Równolegle do prac analitycznych, w wybranych sołectwach prowadzono pomiary hydrologiczne. Miały one na celu identyfikację podstawowych zależności hydrologicznych związanych z określeniem reakcji zlewni na opad. Zebrane wyniki o poziomach wody w odbiornikach po wystąpieniu opadów posłużą kolejno do przeprowadzenia częściowej kalibracji (wzorcowania) modelu numerycznego systemu hydrologicznego Gminy. Tak przygotowany model zlewni, pozwoli zidentyfikować główne przyczyny powstawania podtopień na obszarze Gminy Stare Babice. Będzie też pomocny w wypracowaniu rozwiązań, które przyczynią się do zwiększenia retencji wodnej, lepszego projektowania obiektów błękitno-zielonej infrastruktury, czy też umożliwi skuteczne ograniczanie podtopień

Szanowni Mieszkańcy Naszej Gminy.

Informujemy, że   o d 03 stycznia 2023 r.   planowany jest m ontaż nakładek  na wodomierze główne w miejscowości: 

KLAUDYN : ul. Brahmsa, Liszta, Straussa, Kurpińskiego, Stefaniego, Paderewskiego, Ebro, Karłowicza

 

2022

Grudzień

Kolejna partia nakładek wodomierzowych

Uprzejmie informujemy, iż Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o.o. otrzymało kolejną partię nakładek wodomierzowych. Sukcesywnie, pracownicy naszej spółki kontynuują montaże urządzeń na wodomierzach głównych. Szczegółowe informacje o bieżących lokalizacjach oraz terminach, znajdą Państwo na naszej stronie.

Wykonanie monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy Stare Babice

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o.o. z siedzibą w Starych Babicach informuje o realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy Stare Babice”. Inwestycja polega na wybudowaniu na istniejącej infrastrukturze wodociągowej 26 punktów pomiarowych, tworzących w przyszłości inteligentny system monitoringu sieci wodociągowej. Punkty pomiarowe zlokalizowane są na terenie całej Gminy Stare Babice. W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego Spółka wdroży efektywne kosztowo rozwiązanie związane z zarządzaniem, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury, przy jednoczesnym zapewnieniu wzrostu jakości świadczonych usług, ograniczeniu liczby awarii, strat wody oraz zużycia energii elektrycznej. System monitoringu sieci wodociągowej umożliwi służbom eksploatacyjnym kontrolę parametrów pracy systemu dystrybucji wody, w tym detekcję wycieków oraz oszacowanie strat wody w poszczególnych rejonach Gminy.

Ze względów technologicznych oraz faktu, iż inwestycja realizowana jest na funkcjonującej infrastrukturze, budowa punktów pomiarowych wiąże się z koniecznością krótkotrwałego wstrzymania dostaw wody o charakterze lokalnym (strefowym). Spółka dokłada wszelkich starań, aby włączenia wody były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców naszej Gminy. Będziemy każdorazowo informować Państwa o planowanych, lokalnych włączeniach wody z odpowiednim wyprzedzeniem.

Planowany termin zakończenia inwestycji – II kwartał 2023.

Biorąc pod uwagę powyższe, zwracamy się do mieszkańców Gminy z uprzejmą prośbą o wyrozumiałość.

Za utrudnienia przepraszamy

2022

Listopad

W dniu 11.11.2022, już po raz 32 ulicami Warszawy miał miejsce Bieg Niepodległości.

W tym ważnym, historycznym dniu ludzie potrafili się zjednoczyć i wspólnie świętować, realizując swoją pasję jaką jest bieganie. Naszą spółkę godnie reprezentował Kierownik Działu Komunalnego – Michał Jaworski.  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

EKO-BABICE Laureatem konkursów „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” i „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” na Mazowszu

Dnia 5 października 2022 roku odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące tegoroczną edycję konkursów „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” i „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” – etap regionalny.

W konkursach wzięło udział aż dwanaście firm, rywalizując o miejsce na podium w województwie mazowieckim w 2022 roku. Konkurs ma na celu stawiać za wzór firmy, które wyróżnia staranne planowanie i organizacja pracy. Są to firmy zarządzające bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników w sposób bardzo efektywny. Ich właściciele wykraczają poza powszechnie przyjęte standardy.

Konkurs obejmuje trzy kategorie w zależności od ilości pracowników – do 49 zatrudnionych, od 50 do 249 zatrudnionych i powyżej 249 zatrudnionych. Gminne Przedsiębiorstwo komunalne EKO-BABICE Sp. z o.o. jest zdobywcą 1. miejsca w kategorii zakłady  pracy od 50 do 249 zatrudnionych.

Służba BHP prowadzi okresowe konsultacje z pracownikami EKO-BABICE. W firmie tej odbywają się codzienne odprawy pracownicze, podczas których uwzględniane są warunki pogodowe, by ewentualnie wprowadzić zmiany w planie prac dla poprawy komfortu pracowników. Prowadzone są również wyrywkowe kontrole przestrzegania zasad BHP.

Zakupiono pojazd specjalistyczny WUKO, który znacznie ograniczył kontakt pracowników ze ściekami i wpłynął na poprawę ergonomii pracy. W EKO-BABICE przez służby BHP prowadzone są konsultacje z pracownikami, służące polepszeniu warunków ich pracy. Ponadto pracownicy mają zapewnioną opiekę medyczną na podstawie podpisanej z lecznicą umowy oraz każdy z nich został przeszkolony z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej.

Podczas wydarzenia Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie Andrzej Cegła pogratulował wszystkim laureatom sukcesu, którzy bez wątpienia są godnymi polecenia pracodawcami. Życzył im również utrzymania wysokich standardów, które będą miały przełożenie na dobre wyniki ekonomiczne.

Kierujemy serdeczne podziękowania dla Pani Bogumiły Milewskiej – Kierownik Działu Personalnego spółki „EKO-BABICE” oraz dla Pani Adrianny Kołosowskiej – Inspektorki BHP z ramienia firmy PROTECTION BEZPIECZEŃSTWO PRACY, BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE ANDRZEJ BORAŃSKI z którą nasze przedsiębiorstwo współpracuje, za doprowadzenie GPK „EKO-BABICE” sp. z o.o. do tak zaszczytnego miejsca.

 

Prezentacja programu „Program ramowy kompleksowego zagospodarowania wód opadowych i roztopowych...

Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Gminy Stare Babice wspólnie z Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym „EKO–BABICE” sp. z o.o. przygotował dedykowany serwis, którego celem jest zebranie informacji od mieszkańców Gminy o lokalnych podtopieniach oraz innych anomaliach związanych z funkcjonowaniem sieci hydrologicznej i systemu kanalizacyjnego na terenie gminy.

serdecznie zapraszamy...

2022

Wrzesień

 

Uroczyste podpisanie porozumienia, dotyczące współpracy z Wojskową Akademią Techniczną

W dniu 28 września 2022 roku w siedzibie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie a Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym „EKO-BABICE” oraz Gminą Stare Babice, dotyczące współpracy w ramach posiadanych uprawnień. Wojskową Akademię Techniczną reprezentował Prorektor ds. naukowych Pan prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski, EKO-BABICE Pan Marcin Łasiński – Prezes Zarządu, zaś Gminę Stare Babice reprezentował Pan Wójt Sławomir Sumka. Zagadnienia, których dotyczyć będzie niniejsze porozumienie to m.in. inicjowanie, prowadzenie i promowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych, doradztwo naukowo-badawcze, kształcenie studentów i doktorantów, organizowanie szkoleń kursów oraz konferencji naukowych, organizowanie staży i praktyk, a także wymiana wiedzy i doświadczeń.

 

Odprowadzenie ścieków ze wschodniej części gminy Stare Babice do oczyszczalni - część I (przepompownia "Miła") oraz część II.

Przedmiotem inwestycji  jest budowa przepompowni ścieków „Miła” wraz z komorą zasuw i komorą przepływomierzy, jak również budowa kanału grawitacyjnego PVC Ø400 mm na odcinku od granicy dz. ew. nr 584/2 do przepompowni oraz budowa przyłącza wodociągowego 90 mm zakończonego hydrantem ppoż. na terenie przepompowni.

Równocześnie prowadzone są prace projektowe nad kanałem grawitacyjnym DN 400 o długości ok. 600 m stanowiącym drugi etap ww. inwestycji. W wyniku realizacji zadania powstanie sieć kanalizacji sanitarnej od pompowni „Miła” (skrzyżowanie ul. Miła i Reymonta) do ul. T. Kościuszki w miejscowości Latchorzew, gmina Stare Babice.

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Trakt Królewski na zachód od ul. Spacerowej w miejscowości Borzęcin Mały i Borzęcin Duży.

W ramach niniejszej inwestycji wybudowane zostało ok. 1,6 km kanalizacji sanitarnej DN 200, ok. 190 m odrzutów DN 160 do granic nieruchomości oraz strefową pompownię ścieków z przewodem ciśnieniowym o długości 712 m.

I i II linia zabudowy w ul. Trakt Królewski

Aktualnie prowadzone są roboty budowlane w I i II linii zabudowy w ul. Takt Królewski. W ramach przedmiotowego zadania wybudowane zostanie ok. 77 m kanalizacji sanitarnej w I linii zabudowy i ok. 520 m kanalizacji wraz z wykonaniem 15 studzienek DN425 i 6 studzienek DN600. Termin zakończenia inwestycji i przekazania do użytkowania to listopad 2022 r.

Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej - ul. Pohulanki bis do oczyszczalni ścieków - Etap II.

Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z odrzutami sieci i budową przepompowni ścieków oraz studni przelewowej w miejscowości Stare Babice (ul. Krótka i ul. Sienkiewicza).

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś pomiędzy ulicami Sportową i Białej Góry. W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano wykonanie ok. 80 mb kanału kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Rozpoczęcie robót budowalnych planowane jest na październik br. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w 2023 r

Wykonanie monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy Stare Babice

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa sieci punktów pomiarowych, tworzących w przyszłości inteligentny system monitoringu sieci wodociągowej, zlokalizowany na terenie gminy Stare Babice. Spółka planuje wdrożyć efektywne kosztowo rozwiązania związane z zarządzaniem, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury, przy jednoczesnym zapewnieniu wzrostu jakości świadczonych usług, ograniczenia liczby awarii, strat wody oraz zużycia energii elektrycznej. Termin zakończenia inwestycji to 2023 r.

 

KĄCIK DLA NAJMŁODSZYCH

EKO-BABICE kącik dla najmłodszych :-)

Uprzejmie informujemy Mieszkańców Gminy Stare Babice, iż w Punkcie Obsługi Klienta - Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO-BABICE” sp. z o.o. powstał kącik dla naszych, przyszłych małych klientów.

Kolorowe kredki, kolorowanki, drewniane układanki oraz przyjazne dzieciom mebelki czekają.

Serdecznie zapraszamy.

2022

Lipiec


RUSZYŁ MONTAŻ NAKŁADEK DO ZDALNEGO ODCZYTU DANYCH Z WODOMIERZY

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o. o. informuje, iż od dnia 13 lipca 2022 r. rozpoczął się montaż nakładek do zdalnego odczytu danych z wodomierzy.

Nakładki montowane są na wodomierzach głównych, na podstawie których rozliczani są klienci tut. Przedsiębiorstwa w dni robocze w godzinach 8:00 – 20:00 przez pracowników naszego Przedsiębiorstwa. Monterzy pracujący w terenie posiadają legitymacje służbowe i pisemne upoważnienie, dzięki którym mieszkańcy będą mogli zweryfikować ich wiarygodność poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta (tel. 22 722 90 08).

Zadaniem monterów jest założenie niewielkiej nakładki radiowej na wodomierzu głównym, przy czym w zakres ich czynności wchodzi również wykonanie dokumentacji fotograficznej instalacji przed i po założeniu nakładki.

Nadmienić należy, że mieszkańcy gminy Stare Babice nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów ani opłat, a zyskują nowatorskie i bardzo wygodne rozwiązania. Wystarczy tylko, że na kilka minut udostępnią monterom pomieszczenie, w którym znajduje się wodomierz, by mogli zamontować nakładkę i sprawdzić jej poprawne działanie.

Akcja prowadzona jest etapami i w tym roku obejmie blisko 2000 gospodarstw indywidualnych, budynków wielorodzinnych, firm oraz instytucji.

W październiku planowany jest montaż nakładek w następujących miejscowościach : Mariew, Stanisławów, Klaudyn i Janów

O ewentualnych zmianach będziemy informowali na bieżąco.


ZDALNY ODCZYT WODOMIERZY

 

Koniec prognozowania. Jak informuje Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” sp. z o.o., od lipca ruszył program montażu nakładek do zdalnego odczytu danych z wodomierzy. Akcja prowadzona jest etapami i w tym roku obejmie blisko dwa tysiące gospodarstw indywidualnych, budynków wielorodzinnych, firm oraz instytucji.

Mieszkańcy gminy Stare Babice nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów ani opłat, a zyskują nowatorskie i bardzo wygodne rozwiązania. System odczytu wodomierzy pozwala na zdalne sprawdzenie stanu liczników wodomierzy i eliminuje konieczność fizycznych kontroli w mieszkaniach czy budynkach. Nakładki montowane są na wodomierzach głównych, na podstawie których rozliczani są klienci. Więcej informacji o korzyściach i szczegółach akcji udzieliła nam Monika Jędrzejczak – Kierownik Biura Obsługi Klienta EKO-BABICE.

GB: Jakie są korzyści z wdrożenia systemu dla klientów?
MJ:
Zdecydowanie jest to komfort odczytu. Dzięki zdalnemu odczytowi wodomierzy właściciele i zarządcy nieruchomości nie będą musieli oczekiwać na przybycie inkasenta. Dane o zużyciu wody i aktualnym stanie wodomierza przesyłane są do przedsiębiorstwa wodociągowego automatycznie.

GB: Jak i kiedy odbywa się montaż nakładki?
MJ:
W pierwszej kolejności nakładki montowane są u odbiorców posiadających tylko wodomierz główny. Nasi monterzy pracują w dni robocze w godzinach 8:00–20:00 i ich zadaniem jest założenie niewielkiej nakładki radiowej na wodomierzu głównym oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej instalacji przed i po założeniu nakładki. W praktyce wystarczy tylko, że na kilka minut udostępnią Państwo monterom pomieszczenie, w którym znajduje się wodomierz, by mogli zamontować nakładkę i sprawdzić jej poprawne działanie. Monterzy pracujący w terenie posiadają legitymacje służbowe i pisemne upoważnienia, dzięki którym mieszkańcy będą mogli zweryfikować ich wiarygodność poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta (tel.: 22 722 90 08). Harmonogram montażu nakładek znajduje się na stronie internetowej https://eko-babice.pl/aktualnosci/

GB: Czy właściciele nieruchomości po zamontowaniu urządzeń na wodomierz będą zobligowani do wpuszczania osób w celu kontroli wodomierzy lub do odczytu liczników wody?
MJ: W trakcie wdrożenia oraz po jego zakończeniu może pojawić się potrzeba kilkukrotnej wizyty instalatorów w tej samej lokalizacji, np. w celu poprawy zasięgu czy kontroli pracy urządzeń. Najczęściej takie wizyty odbywają się do roku po wdrożeniu rozwiązania. Wdrażane rozwiązanie zapewnia automatyczny odczyt wodomierzy i ręczne odczyty inkasenckie nie będą prowadzone.

GB: Gdzie trafiają dane z odczytu wodomierzy? Kto będzie nimi zarządzał?
MJ: Odpowiednio zabezpieczone, zaszyfrowane dane zostaną przekazane bezpośrednio do systemu, którego właścicielem i zarządcą jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice”. Nakładki przesyłają i odbierają sygnał przy użyciu jednej z najnowszych technologii telekomunikacyjnych. Technologia o nazwie LoRa wpisuje się w tzw. Internet Rzeczy. Cechuje ją bardzo mały pobór energii nadajników i odbiorników, jak również daleki zasięg.

GB: Czy konieczna będzie częsta wymiana baterii w urządzeniach IoT montowanych na wodomierzach?
MJ: Zainstalowane na wodomierzach spółki specjalne urządzenia – rejestratory IoT zostały zaprojektowane przy wykorzystaniu najnowszych technologii, co gwarantuje niski pobór mocy i nieprzerwaną, bezobsługową pracę urządzeń na wbudowanej baterii aż przez 10 lat.

GB: Dlaczego została wybrana akurat technologia LoRaWAN? Przecież są inne – np. sieci komórkowe.
MJ: Dostarczone rozwiązania zapewnią rozszerzoną łączność także z urządzeniami zamontowanymi w trudno dostępnych lokalizacjach, takimi jak głębokie studnie czy też piwnice. Tam nie dociera zasięg sieci komórkowych, co stanowiłoby lukę w systemie odczytowym.

GB: Czy nakładki te są bezpieczne dla ludzi i zwierząt, jeśli chodzi o normy bezpieczeństwa dla urządzeń radiowych?
MJ:
Tak, nakładki na wodomierze APULSE-W, produkowane przez polską firmę AIUT Sp. z o.o., spełniają wszystkie wymagania określonych norm bezpieczeństwa dla tego typu urządzeń. W porównaniu do standardowego telefonu komórkowego GSM 900 (każdy smartfon) nakładki te nadają z mocą 50-krotnie mniejszą (różnica 17dB), a czas aktywności nadajnika również jest nieporównywalnie mniejszy niż w przypadku działającego w trybie ciągłym telefonu komórkowego. W ramach planowanego wdrożenia nakładka nadawać będzie jedynie 2 razy na dobę przez czas nie dłuższy niż 3 sekundy.

GB: Dziękujemy za informacje.
Rozmawiała/foto: Izabela Bek Gazeta Babicka

Więcej o nakładkach …

Nakładki przesyłają i odbierają sygnał przy użyciu jednej z najnowszych technologii telekomunikacyjnych. Technologia o nazwie „LoRa” wpisuje się w tzw. „Internet Rzeczy”. Cechuje ją bardzo mały pobór energii nadajników i odbiorników jak również daleki zasięg. Dzięki zdalnemu odczytowi wodomierzy możliwe będzie m. in. uniknięcie wizyt inkasenta w domu klienta.

Korzyści z wdrożenia systemu IoT dla klientów przedsiębiorstwa wod-kan

 • Koniec prognozowania. Docelowo system pozwoli mieszkańcom płacić tylko za zużytą wodę, na podstawie danych o faktycznym miesięcznym zużyciu
 • Komfort odczytu: właściciele i zarządcy nieruchomości nie muszą oczekiwać na przybycie inkasenta. System jest bezobsługowy w zakresie odczytu, co oznacza, że dane o zużyciu wody
  i aktualnym stanie wodomierza przesyłane są do przedsiębiorstwa wodociągowego automatycznie, bez konieczności jakiejkolwiek ingerencji lub czynności pomocniczych z zewnątrz
 • Czy właściciele nieruchomości po zamontowaniu urządzeń na wodomierz będą zobligowani do wpuszczania osób w celu kontroli wodomierzy lub do odczytu liczników wody, np. co miesiąc/raz na kwartał/raz na rok?

W trakcie wdrożenia oraz po jego zakończeniu może pojawić się potrzeba kilkukrotnej wizyty instalatorów w tej samej lokalizacji, np. w celu poprawy zasięgu czy kontroli pracy urządzeń. Najczęściej takie wizyty odbywają się do roku po wdrożeniu rozwiązania
a potrzeba kontroli danej lokalizacji zostanie zgłoszona zarządcy lub właścicielowi nieruchomości.
Jednocześnie należy podkreślić, że po zakończeniu wdrożenia przedsiębiorstwo wodociągowe nie będzie delegowało pracowników lub podwykonawców celem odczytu stanów liczników objętych zdalnym odczytem. Wdrażane rozwiązanie zapewnia automatyczny odczyt wodomierzy. Oznacza to, że bez wyraźnej przyczyny wraz z jej uprzednim zgłoszeniem danemu właścicielowi lub zarządcy nieruchomości, nie będą prowadzone ręczne odczyty inkasenckie.

 • Gdzie trafiają dane z odczytu wodomierzy? Kto będzie nimi zarządzał?

Odpowiednio zabezpieczone, zaszyfrowane dane, zostaną przekazane bezpośrednio do systemu, którego właścicielem i zarządcą jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE”.

 • Czy konieczna będzie częsta wymiana baterii w urządzeniach IoT montowanych na wodomierzach?

Zainstalowane na wodomierzach spółki specjalne urządzenia – rejestratory IoT zostały zaprojektowane przy wykorzystaniu najnowszych technologii, co gwarantuje niski pobór mocy i nieprzerwaną, bezobsługową pracę urządzeń na wbudowanej baterii aż przez 10 lat.

 • Dlaczego została wybrana akurat technologia LoRaWAN? Przecież są inne – np. sieci komórkowe.

Dialog techniczny pozwolił na wybór odpowiedniej technologii przesyłu danych, uwzględniając różne lokalizacje wodomierzy. Dostarczone rozwiązania zapewnią rozszerzoną łączność także z urządzeniami zlokalizowanymi w trudno dostępnych lokalizacjach, takimi jak głębokie studnie, czy też piwnice. Tam nie dociera zasięg sieci komórkowych, co stanowiłoby lukę w systemie odczytowym.

 

NOWY SPOSÓB NA OSADY ŚCIEKOWE W „EKO-BABICE”

Komunalne osady ściekowe to dla oczyszczalni ścieków kosztowny odpad, który trzeba odpowiednio zagospodarować. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o.o. wybrało drogę proekologiczną i uruchomiło technologię, dzięki której odpady – osady ściekowe przetwarzane są na środek poprawiający właściwości gleby.

27 lipca 2022 r. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” sp. z o.o. podpisało umowę z firmą Organicalc sp. z o.o. na dystrybucję wytwarzanego środka poprawiającego właściwości gleby. O szczegółach przedsięwzięcia opowiada Anna Szadkowska – Kierownik Oczyszczalni Ścieków.

GB: Co to za produkt i technologia?
AS: Organicalc SB to handlowa nazwa wytwarzanego przez nas organiczno-mineralnego środka poprawiającego właściwości gleby, który powstaje w instalacji przetwarzania odpadów w wyniku mieszania wysoko reaktywnego tlenku wapnia (CaO) i komunalnego osadu ściekowego – odpadu o kodzie 19 08 05, powstającego w ciągu technologicznym na oczyszczalni ścieków. Zatem komunalny osad ściekowy traci status odpadu, a staje się produktem finalnym, który na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziliśmy już do obrotu i użytku.

GB: Jakie korzyści przynosi to działanie?
AS: W wyniku podjętych działań Spółka zoptymalizuje koszty odbioru i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, które to koszty na przestrzeni ostatnich lat znacznie wzrosły i stały się znaczącym składnikiem ogólnego kosztu w procesie oczyszczania ścieków. Przetwarzanie osadów zminimalizuje również uciążliwość zapachową podczas ich wywozu.

GB: Do czego może służyć ten środek?
AS: Nasz środek przeznaczony jest do nawożenia upraw, a obecnie nabywcami są rolnicy i sadownicy. Został dopuszczony do obrotu stosownymi decyzjami i opiniami przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środek może być stosowany na wszystkich glebach, szczególnie polecany jest na gleby wymagające wapnowania. W swoim składzie ma ponad 35% tlenku wapnia oraz azot i fosfor, czyli substancje, które pozostają z procesu oczyszczania ścieków. To powoduje, że skutecznie odkwasza, odżywia oraz użyźnia glebę i może być stosowany pod wszystkie gatunki roślin uprawy polowej (zboża, rzepak, kukurydza itp.), w uprawach roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych, a także na użytkach zielonych, na trawnikach oraz w rekultywacji gruntów w celu zwiększenia ich żyzności.

GB: Czym ten środek różni się od tradycyjnych nawozów wapniowych, takich jak kredy, wapienie, dolomity?
AS: Produkt, który powstaje na bazie tlenku wapnia, jest rozpuszczalny w wodzie i z tego powodu działa w glebie bardzo szybko i skutecznie. Już niewielkie dawki środka (1t/ha) wprowadzają do gleby duże ilości potrzebnego roślinom tlenku wapnia (min. 350 kg CaO/ha) i tym samym bardzo szybko regulują pH gleby, nawet o +1 w okresie 2–3 miesięcy od zastosowania.

GB: Jakie jeszcze funkcje pełni środek?
AS: Gleba nawożona tym środkiem szybko staje się „żywa”, to znaczy obserwujemy duży wzrost kolonii mikroorganizmów glebowych. Jest to bardzo ważne z kilku powodów: mikroby glebowe rozkładają resztki pożniwne i nawozy organiczne w glebie, tworząc cenną próchnicę, poprawiają znacznie retencję glebową; tzw. żywa gleba pozostaje dłużej wilgotna nawet podczas okresowych susz, a także znacznie lepiej radzi sobie z nadmiarem wody w czasie dużych opadów czy nawałnic. Rolnicy, sadownicy i producenci warzyw docenili już środek polepszający właściwości gleby na bazie tlenku wapnia, ponieważ znacznie zwiększa plonowanie i poprawia parametry plonów, a jest to bardzo ważne zwłaszcza w czasach kryzysowych.

GB: Czy ten środek jest bezpieczny dla ludzi i środowiska?
AS: Środek jest całkowicie bezpieczny. Został dokładnie przebadany i ma wszystkie wymagane prawem opinie i dopuszczenia. Specjaliści zalecają stosowanie środka na glebach zarówno lekkich i ciężkich, o wadliwej strukturze, dużym i średnim zakwaszeniu. Jest podstawowym „narzędziem” w procesach biologizacji i przywracania siły rodnej gleb uprawnych. Środek jest bezpieczny dla ludzi, co potwierdzają badania i opinie m.in. Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.

GB: Gdzie zainteresowani rolnicy czy sadownicy mogą nabyć Organicalc SB?
AS: EKO-BABICE nawiązały współpracę z firmą Organicalc sp z o.o. w celu dystrybucji środka poprawiającego właściwości gleby. Obydwa przedsiębiorstwa są zainteresowane długofalową współpracą z gospodarstwami rolnymi, sadownikami i producentami warzyw w całym kraju.
GB: Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała/foto: Izabela Bek Gazeta Babicka

 

12 lipca 2022

Informacja – wywóz osadu 13 lipiec 2022r.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o.o. informuje, że w dniu 13 lipca 2022 r. będą wywożone komunalne osady ściekowe z Oczyszczalni Ścieków w Starych Babicach. Za wszelkie niedogodności przepraszamy”.
12 lipca 2022

Wyłączenie wody ul. Warszawska 13.07.2022

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o. o. w Starych Babicach informuje, że w związku z modernizacją sieci wodociągowej w dniu 13.07.2022 r. w godzinach 9:00 – 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości: Zielonki-Parcela wzdłuż ulicy: Warszawska od nr 390 do nr 472 oraz Białej Góry 2C, 3 i 5 […]
Skip to content