OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 15.12.2021 R.

Zakup i dostawa na potrzeby Zamawiającego dwóch kompletnych samochodów hakowych do odbioru odpadów komunalnych”

Numer referencyjny: EKO / D / 2 / 12 / 2021

Termin składania ofert upływa dnia 19.01.2022 r. o godz. 12.00

Identyfikator postępowania z miniPortal: ca12213a-6da5-4019-ba22-40ea46fe3563

Skip to content