Zmiana wysokości cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Babice

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o. zawiadamia, że od dnia 24 marca 2021 roku nastąpiła zmiana wysokości cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Babice, zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: WA.RZT.70.523A.3.2020.
Informujemy, również, że pkt 8 porządku obrad XXXII sesji Rady Gminy Stare Babice, która odbędzie się w dniu 25 marca 2021 roku przewiduje rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

POBIERZ DECYZJĘ
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Skip to content