ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 31.05.2021 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. Budowa ujęć wody oligoceńskiej w celu poprawy jakości wody: modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach – etap II (Dostawa pompy do studni głębinowej St. 9.)”.

Numer referencyjny: JRP / ZO / 8 / 5 / 2021

Termin składania ofert upłynął dnia 07.06.2021 r. o godz. 14.00

Skip to content