ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 29.10.2020 R.

Zakup, dostawa oraz montaż kontenerów socjalnych z przeznaczeniem na szatnie dla pracowników

Numer referencyjny: DK / ZO / 4 / 10 / 2020

Termin składania ofert upłynął dnia 09.11.2020 r. o godz. 15.00

 

Skip to content