ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 27.01.2022 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. Wykonanie audytu istniejących instalacji zasilania i sterowania na oczyszczalni ścieków w Starych Babicach”.

Numer referencyjny: EKO / ZO / 1 / 1 / 2022

Termin składania ofert upłynął dnia 03.02.2022 r. o godz. 13.00

Skip to content