ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 25.11.2020 R.

Opracowanie analizy i modelu hydraulicznego sieci wodociągowej na terenie gm. Stare Babice oraz wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej przepustowości istniejącej i planowanej sieci kanalizacji sanitarnej

Numer referencyjny: EKO / ZO / 3 / 11 / 2020

Termin składania ofert upłynął dnia 04.12.2020 r. o godz. 14.00

Skip to content