ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 25.06.2021 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. Budowa ujęć wody oligoceńskiej w celu poprawy jakości wody: modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach – etap II (Dostawa pompy do studni głębinowej St. 9.)”.

Numer referencyjny: JRP / ZO / 10 / 6 / 2021

Termin składania ofert upłynął dnia 02.07.2021 r. o godz. 14.00

Skip to content