ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 21.04.2021 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. Naprawa urządzeń melioracyjnych po budowie kolektora  kanalizacji sanitarnej- ul. Pohulanka bis do OŚ-etap I”

Numer referencyjny: JRP / ZO / 4 / 4 / 2021

Termin składania ofert upłynął dnia 26.04.2021 r. o godz. 14.00

Skip to content