ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 20.04.2021 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym polegająca na zwiększeniu wydajności o 50%
(Etap II: wykonanie otworu rozpoznawczego – pilotażowego St. 2 w miejsc. Zalesie)
”.

Numer referencyjny: JRP / ZO / 3 / 4 / 2021

Termin składania ofert upłynął dnia 05.05.2021 r. o godz. 14.00

Skip to content