ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 14.09.2022 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Odtworzenie nawierzchni dróg gminnych oraz oznakowania poziomego po robotach liniowych dla kontraktu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś pomiędzy ulicami Sportową i Białej Góry – zam. Rozszerzenie 2. (Budynek wielorodzinny)„

Numer referencyjny: JRP / ZO / 7 / 9 / 2022

Termin składania ofert upłynął dnia 20.09.2022 r. o godz. 14.00

Skip to content