ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 14.09.2022 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.„Wykonanie badania stopnia zagęszczenia zasypki wykopu po robotach liniowych oraz badania nośności warstw konstrukcyjnych dróg dla kontraktu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś pomiędzy ulicami Sportową i Białej Góry – zam. Rozszerzenie 2. (Budynek wielorodzinny)„

Numer referencyjny: JRP / ZO / 3 / 9 / 2022

Termin składania ofert upłynął dnia 20.09.2022 r. o godz. 14.00

Skip to content