ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 13.11.2020 R.

Wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Stare Babice.

Numer referencyjny: EKO / ZO / 2 / 11 / 2020

Termin składania ofert upłynął dnia 18.11.2020 r. o godz. 12.00

 

Skip to content