ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 13.11.2020 R.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Trakt Królewski na zachód od ul. Spacerowej w miejscowości Borzęcin Mały i Borzęcin Duży (Etap: odcinek w ul. Spacerowej)

Numer referencyjny: JRP / ZO / 6 / 11 / 2020

Termin składania ofert upłynął dnia 30.11.2020 r. o godz. 15.00.

 

Skip to content