ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 13.10.2022 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn„Wykonanie dokumentacji projektowej odcinka kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE DN 160 umożliwiającej wprowadzenie ścieków z istniejącej pompowni ścieków „DENVER” do istniejącej komory KZ 2 w miejscowości Latchorzew, gm. Stare Babice”.

Numer referencyjny: JRP / ZO / 15 / 10 / 2022

Termin składania ofert upłynął dnia 21.10.2022 r. o godz. 12.00

Skip to content