ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 10.11.2020 R.

Zakup i sukcesywna dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Numer referencyjny: DK / ZO / 7 / 11 / 2020

Termin składania ofert upłynął dnia 17.11.2020 r. o godz. 14.00

Skip to content