ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 06.06.2024 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Dostawa fabrycznie nowych pomp do ścieków oczyszczonych na Oczyszczalnię Ścieków w Starych Babicach”.

Numer referencyjny: SEK / DTO / 8 / 6 / 2024

Termin składania ofert upłynął dnia 18.06.2024 r. o godz. 14.00

Skip to content