ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 03.06.2022 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. Wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej posadowienia przyszłych instalacji fotowoltaicznych na terenach Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO-BABICE” sp. z o.o.”.

Numer referencyjny: EKO / ZO / 4 / 6 / 2022

Termin składania ofert upłynął dnia 09.06.2022 r. o godz. 13.00

Skip to content