ZAPYTANIE CENOWE Z DNIA 29.12.2021 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. Sukcesywna dostawa testów, artykułów i odczynników laboratoryjnych”.

Numer referencyjny: SEK / DTO / 14 / 12 / 2021

Termin składania ofert upłynął dnia 05.01.2021 r. o godz. 14.00

Skip to content