ZAPYTANIE CENOWE Z DNIA 28.04.2021 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej PVC-U DN 200 z włączeniem do istniejącego kanału sanitarnego Dz 200 oraz montaż studni DN 600 w ul. Kutrzeby, w miejscowości Stare Babice, gm. Stare Babice”.

Numer referencyjny: SEK / DES / 4 / 4 / 2021

Termin składania ofert upłyną dnia 13.05.2021 r. o godz. 14.00

Skip to content