ZAPYTANIE CENOWE Z DNIA 22.04.2022 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. Sukcesywna dostawa wapna palonego – mielonego, suchego, wysokoreaktywnego na Oczyszczalnię Ścieków w Starych Babicach”

Numer referencyjny: SEK / DTO / 3 / 4 / 2022

Termin składania ofert upłynął dnia 29.04.2022 r. o godz. 13.00

Skip to content