ZAPYTANIE CENOWE Z DNIA 21.12.2020 R.

Sukcesywna dostawa: koagulantu PIX 113, koagulantu PAX 18, ługu sodowego NaOH 20% oraz soli tabletkowanej

Numer referencyjny: SEK / DTO / 9 / 12 / 2020

Termin składania ofert upłynął dnia 29.12.2020 r. o godz. 15.00

 

Skip to content