ZAPYTANIE CENOWE Z DNIA 13.05.2021 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. Sukcesywna dostawa materiałów i armatury wodociągowo-kanalizacyjnej na potrzeby Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO-BABICE” Sp. z o.o.”

Numer referencyjny: SEK / DES / 5 / 5 / 2021

Termin składania ofert upłynął  dnia 24.05.2021 r. o godz. 14.00

Skip to content