ZAPYTANIE CENOWE Z DNIA 06.10.2021 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805 pochodzących z oczyszczalni ścieków w Starych Babicach”.

Numer referencyjny: SEK / DTO / 11 / 10 / 2021

Termin składania ofert upłynął dnia 13.10.2021 r. o godz. 13.00

Skip to content