ZAPYTANIE CENOWE Z DNIA 04.09.2020 R.

Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805 pochodzących z oczyszczalni ścieków w Starych Babicach.

Numer referencyjny: SEK / DTO / 6 / 9 / 2020

Termin składania ofert upłynął dnia 11.09.2020 r. o godz. 13.00

Skip to content