ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 TYS. EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 18.04.2024 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Wykoszenie skarp, korony i dna rowów melioracyjnych wraz z wygrabieniem pokosu na koronę rowu oraz wyzbieranie drobnych śmieci na terenie Gminy Stare Babice”. Numer referencyjny: EKO / ZO / 2 / 4 / 2024 Termin składania ofert upłynął dnia 26.04.2024 r. o...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 25.08.2023 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadnia inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja przebudowy wiaty magazynowej komunalnych osadów ściekowych, oznaczonych kodem odpadu 19 08 05”. Numer referencyjny: EKO / ZO / 6 / 8 / 2023 Termin składania ofert upłynął dnia 08.09.2023 r...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 28.07.2023 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Zakup i dostawa samochodu o nadwoziu typu mini van lub suv”. Numer referencyjny: EKO / ZO / 5 / 7 / 2023 Termin składania ofert upłynął dnia 03.08.2023 r. o godz. 14.00 Zapytanie ofertowe Informacja z otwarcia ofert...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 21.07.2023 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Zakup i dostawa samochodu o nadwoziu typu mini van lub suv”. Numer referencyjny: EKO / ZO / 4 / 7 / 2023 Termin składania ofert upłynął dnia 27.07.2023 r. o godz. 13.00 Zapytanie ofertowe Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 05.07.2023 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Wykoszenie skarp, korony i dna rowów melioracyjnych wraz w wygrabieniem pokosu na koronę rowu oraz wyzbieranie drobnych śmieci na terenie Gminy Stare Babice”. Numer referencyjny: EKO / ZO / 3 / 7 / 2023 Termin składania ofert upłynął dnia 10.07.2023 r. o godz...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 13.06.2023 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Wykoszenie skarp, korony i dna rowów melioracyjnych wraz w wygrabieniem pokosu na koronę rowu oraz wyzbieranie drobnych śmieci na terenie Gminy Stare Babice”. Numer referencyjny: EKO / ZO / 2 / 6 / 2023 Termin składania ofert upłynął dnia 20.06.2023 r. o godz...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 07.06.2023 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Odprowadzenie ścieków ze wschodniej części gminy Stare Babice do Oczyszczalni – część II”. Numer referencyjny: JRP / ZO / 2 / 6 / 2023 Termin składania ofert upłynął dnia 22.06.2023 r. o godz. 13.00 Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności Zapytanie ofertowe Dokumentacja Informacja z...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 24.01.2023 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Krętej”. Numer referencyjny: JRP / ZO / 1 / 1 / 2023 Termin składania ofert upłynął dnia 08.02.2023 r. o godz. 13.00 Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności Zapytanie ofertowe Dokumentacja Załączniki do zapytania...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 08.12.2022 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Krętej”. Numer referencyjny: JRP / ZO / 17 / 12 / 2022 Termin składania ofert upłynął dnia 23.12.2022 r. o godz. 13.00 Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności Zapytanie ofertowe Dokumentacja Załączniki do zapytania...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 01.12.2022 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Wykonanie analizy potencjału energetycznego oraz koncepcji wykorzystania energii cieplnej z procesu oczyszczania ścieków na Oczyszczalni Ścieków w Starych Babicach”. Numer referencyjny: EKO / ZO / 6 / 12 / 2022 Termin składania ofert upłynął dnia 08.12.2022 r. o godz. 13.00 Zapytanie ofertowe Informacja...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 27.10.2022 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki”. Numer referencyjny: EKO / ZO / 5 / 10 / 2022 Termin składania ofert upływa dnia 08.11.2022 r. o godz. 12.00 Zapytanie ofertowe Zawiadomienie o wyborze oferty...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 13.10.2022 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC w dz. nr ew. 701 i 21/2 mającej na celu grawitacyjne odprowadzenie ścieków z działek nr ew. 21/2, 21/1, 21/5 do zaprojektowanej  sieci kanalizacyjnej w dz. nr ew. 701 ( i kolejnych) w miejscowości...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 13.10.2022 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej odcinka kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE DN 160 umożliwiającej wprowadzenie ścieków z istniejącej pompowni ścieków „DENVER” do istniejącej komory KZ 2 w miejscowości Latchorzew, gm. Stare Babice”. Numer referencyjny: JRP / ZO / 15 / 10 / 2022 Termin składania...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 30.09.2022 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś pomiędzy ulicami Sportową i Białej Góry – zam. Rozszerzenie 2. (Budynek wielorodzinny)”. Numer referencyjny: JRP / ZO / 14 / 9 / 2022 Termin składania ofert upłynął dnia 17.10.2022 r. o godz. 12.00 Ogłoszenie w...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 21.09.2022 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Wykonanie peronów przystanków autobusowych zastępczych na czas wykonywania robót budowlanych dla kontraktu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś pomiędzy ulicami Sportową i Białej Góry – zam. Rozszerzenie 2. (Budynek wielorodzinny)”. Numer referencyjny: JRP / ZO / 13 / 9 /...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 21.09.2022 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Wdrożenie Projektu czasowej organizacji ruchu oraz utworzenie tymczasowych przystanków na czas wykonywania robót budowlanych dla kontraktu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś pomiędzy ulicami Sportową i Białej Góry – zam. Rozszerzenie 2. (Budynek wielorodzinny)”. Numer referencyjny: JRP / ZO /...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 14.09.2022 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Załadunek i wywóz urobku pochodzącego z wykopów budowlanych podczas trwania budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla kontraktu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś pomiędzy ulicami Sportową i Białej Góry – zam. Rozszerzenie 2. (Budynek wielorodzinny)”. Numer referencyjny: JRP / ZO /...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 14.09.2022 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Zakup wraz z dostawą  i wyładunkiem rur oraz studni kanalizacyjnych dla kontraktu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś pomiędzy ulicami Sportową i Białej Góry – zam. Rozszerzenie 2. (Budynek wielorodzinny)”. Numer referencyjny: JRP / ZO / 10 / 9 /...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 14.09.2022 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Wykonanie teleinspekcji odcinka kanalizacji sanitarnej dla kontraktu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś pomiędzy ulicami Sportową i Białej Góry – zam. Rozszerzenie 2. (Budynek wielorodzinny)”. Numer referencyjny: JRP / ZO / 9 / 9 / 2022 Termin składania ofert upłynął...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 14.09.2022 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Wykonanie przewiertu poziomego/przecisku w rurze stalowej osłonowej DN 323 mm  dla kontraktu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś pomiędzy ulicami Sportową i Białej Góry – zam. Rozszerzenie 2. (Budynek wielorodzinny)„ Numer referencyjny: JRP / ZO / 8 / 9...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 14.09.2022 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Odtworzenie nawierzchni dróg gminnych oraz oznakowania poziomego po robotach liniowych dla kontraktu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś pomiędzy ulicami Sportową i Białej Góry – zam. Rozszerzenie 2. (Budynek wielorodzinny)„ Numer referencyjny: JRP / ZO / 7 / 9...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 14.09.2022 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Zakup wraz z sukcesywną dostawą i wyładunkiem piasku zasypowego dla kontraktu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś pomiędzy ulicami Sportową i Białej Góry – zam. Rozszerzenie 2. (Budynek wielorodzinny)„ Numer referencyjny: JRP / ZO / 6 / 9 /...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 14.09.2022 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Wykonanie peronów przystanków autobusowych zastępczych na czas wykonywania robót budowlanych dla kontraktu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś pomiędzy ulicami Sportową i Białej Góry – zam. Rozszerzenie 2. (Budynek wielorodzinny)„ Numer referencyjny: JRP / ZO / 5 / 9...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 14.09.2022 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.„Wdrożenie Projektu czasowej organizacji ruchu oraz utworzenie tymczasowych przystanków na czas wykonywania robót budowlanych dla kontraktu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś pomiędzy ulicami Sportową i Białej Góry – zam. Rozszerzenie 2. (Budynek wielorodzinny)”. Numer referencyjny: JRP / ZO /...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 14.09.2022 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.„Wykonanie badania stopnia zagęszczenia zasypki wykopu po robotach liniowych oraz badania nośności warstw konstrukcyjnych dróg dla kontraktu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś pomiędzy ulicami Sportową i Białej Góry – zam. Rozszerzenie 2. (Budynek wielorodzinny)„ Numer referencyjny: JRP / ZO...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 14.09.2022 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Wykonanie tyczenia geodezyjnego, obsługi geodezyjnej w trakcie budowy oraz wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz ze zgłoszeniem prac geodezyjnych do PODGiK dla kontraktu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś pomiędzy ulicami Sportową i Białej Góry – zam. Rozszerzenie 2...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 09.09.2022 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej posadowienia przyszłych instalacji fotowoltaicznych na terenach Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO-BABICE” sp. z o.o.”. Numer referencyjny: EKO / ZO / 4 / 9 / 2022 Termin składania ofert upłynął dnia 16.09.2022 r. o godz. 13.00 Zapytanie ofertowe Formularze docx. Informacja...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 03.06.2022 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej posadowienia przyszłych instalacji fotowoltaicznych na terenach Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO-BABICE” sp. z o.o.”. Numer referencyjny: EKO / ZO / 4 / 6 / 2022 Termin składania ofert upłynął dnia 09.06.2022 r. o godz. 13.00 Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 13.05.2022 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej posadowienia przyszłych instalacji fotowoltaicznych na terenach Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO-BABICE” sp. z o.o.”. Numer referencyjny: EKO / ZO / 3 / 5 / 2022 Termin składania ofert upłynął dnia 20.05.2022 r. o godz. 13.00 Zapytanie ofertowe Wyjaśnienie treści zapytanie...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 27.01.2022 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Wykonanie audytu istniejących instalacji zasilania i sterowania na oczyszczalni ścieków w Starych Babicach”. Numer referencyjny: EKO / ZO / 1 / 1 / 2022 Termin składania ofert upłynął dnia 03.02.2022 r. o godz. 13.00 Zapytanie ofertowe Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 29.12.2021 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Zaprojektowanie i uzgodnienie trasy odrzutów sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Trakt Królewski na zachód od ul. Spacerowej w miejscowości Borzęcin Mały i Borzęcin Duży”. Numer referencyjny: JRP / ZO / 12 / 12 / 2021 Termin składania ofert upływa dnia 05.01.2022 r...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 22.10.2021 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu pn. Odprowadzenie ścieków ze wschodniej części gminy Stare Babice do Oczyszczalni – część II”. Numer referencyjny: JRP / ZO / 11 / 10 / 2021 Termin składania ofert upłynął dnia 03.11.2021 r. o godz. 14.00 Zapytanie ofertowe...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 23.09.2021 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Inwentaryzacja składników majątku Zamawiającego”. Numer referencyjny: EKO / ZO / 2 / 9/ 2021 Termin składania ofert upływa dnia 01.10.2021 r. o godz. 14.00 Zapytanie ofertowe...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 25.06.2021 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Budowa ujęć wody oligoceńskiej w celu poprawy jakości wody: modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach – etap II (Dostawa pompy do studni głębinowej St. 9.)”. Numer referencyjny: JRP / ZO / 10 / 6 / 2021 Termin składania ofert upłynął dnia...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 10.06.2021 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Budowa ujęć wody oligoceńskiej w celu poprawy jakości wody: modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach – etap II (Dostawa pompy do studni głębinowej St. 9.)”. Numer referencyjny: JRP / ZO / 9 / 6 / 2021 Termin składania ofert upłynął dnia...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 31.05.2021 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Budowa ujęć wody oligoceńskiej w celu poprawy jakości wody: modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach – etap II (Dostawa pompy do studni głębinowej St. 9.)”. Numer referencyjny: JRP / ZO / 8 / 5 / 2021 Termin składania ofert upłynął dnia...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 25.05.2021 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Budowa ujęć wody oligoceńskiej w celu poprawy jakości wody: modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach – etap II (Dostawa obudowy do studni głębinowej St. 9.)”. Numer referencyjny: JRP / ZO / 7 / 5 / 2021 Termin składania ofert upłynął dnia...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 25.05.2021 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Budowa ujęć wody oligoceńskiej w celu poprawy jakości wody: modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach – etap II (Dostawa orurowania do studni głębinowej St. 9.)”. Numer referencyjny: JRP / ZO / 6 / 5 / 2021 Termin składania ofert upłynął...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 11.05.2021 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym polegająca na zwiększeniu wydajności o 50% (Etap II: wykonanie otworu rozpoznawczego – pilotażowego St. 2 w miejsc. Zalesie)”. Numer referencyjny: JRP / ZO / 5 / 5 / 2021 Termin składania ofert upłynął dnia...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 21.04.2021 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Naprawa urządzeń melioracyjnych po budowie kolektora  kanalizacji sanitarnej- ul. Pohulanka bis do OŚ-etap I” Numer referencyjny: JRP / ZO / 4 / 4 / 2021 Termin składania ofert upłynął dnia 26.04.2021 r. o godz. 14.00 Zapytanie ofertowe Instrukcja Wojta Gminy Stare...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 20.04.2021 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym polegająca na zwiększeniu wydajności o 50% (Etap II: wykonanie otworu rozpoznawczego – pilotażowego St. 2 w miejsc. Zalesie)”. Numer referencyjny: JRP / ZO / 3 / 4 / 2021 Termin składania ofert upłynął dnia...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 23.03.2021 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym polegająca na zwiększeniu wydajności o 50% (Etap II: wykonanie otworu rozpoznawczego – pilotażowego St. 2 w miejsc. Zalesie)”. Numer referencyjny: JRP / ZO / 2 / 3 / 2021 Termin składania ofert upłynął dnia...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 08.02.2021 R.

Budowa ujęć wody oligoceńskiej w celu poprawy jakości wody: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach – etap II (Część: opracowanie dokumentacji technicznej w celu podłączenie studni St 9 do SUW”). Numer referencyjny: JRP / ZO / 1 / 2 / 2021 Termin składania ofert upłynął dnia 17.02.2021 r. o...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 25.11.2020 R.

Opracowanie analizy i modelu hydraulicznego sieci wodociągowej na terenie gm. Stare Babice oraz wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej przepustowości istniejącej i planowanej sieci kanalizacji sanitarnej Numer referencyjny: EKO / ZO / 3 / 11 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 04.12.2020 r. o godz. 14.00 Zapytanie ofertowe Informacja z otwarcia...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 13.11.2020 R.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Trakt Królewski na zachód od ul. Spacerowej w miejscowości Borzęcin Mały i Borzęcin Duży (Etap: odcinek w ul. Spacerowej) Numer referencyjny: JRP / ZO / 6 / 11 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 30.11.2020 r. o godz. 15.00.   Ogłoszenie w Bazie...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 13.11.2020 R.

Wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Stare Babice. Numer referencyjny: EKO / ZO / 2 / 11 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 18.11.2020 r. o godz. 12.00   Zapytanie ofertowe Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nr 1 Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nr 2 Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 10.11.2020 R.

Zakup i sukcesywna dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Numer referencyjny: DK / ZO / 7 / 11 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 17.11.2020 r. o godz. 14.00 Zapytanie ofertowe Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 10.11.2020 R.

Zakup, dostawa oraz montaż kontenerów socjalnych z przeznaczeniem na szatnie dla pracowników Numer referencyjny: DK / ZO / 6 / 11 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 17.11.2020 r. o godz. 13.00   Zapytanie ofertowe informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 04.11.2020 R.

Wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Stare Babice Numer referencyjny: EKO / ZO / 1 / 11 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 09.11.2020 r. o godz. 14.00   Zapytanie ofertowe Formularz oferty docx Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 30.10.2020 R.

Zakup i sukcesywna dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Numer referencyjny: DK / ZO / 5 / 10 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 10.11.2020 r. o godz. 15.00   Zapytanie ofertowe Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nr 2 Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 29.10.2020 R.

Zakup, dostawa oraz montaż kontenerów socjalnych z przeznaczeniem na szatnie dla pracowników Numer referencyjny: DK / ZO / 4 / 10 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 09.11.2020 r. o godz. 15.00   Zapytanie ofertowe Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nr 2 Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 22.10.2020 R.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Trakt Królewski na zachód od ul. Spacerowej w miejscowości Borzęcin Mały i Borzęcin Duży (Etap: odcinek w ul. Spacerowej) Numer referencyjny: JRP / ZO / 5 / 10 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 06.11.2020 r. o godz. 15.00   Zapytanie ofertowe Wzór...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 07.10.2020 R.

Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły w Zielonkach-Parceli (Etap: Kosztorysy inwestorskie branży architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej i teletechnicznej) Numer referencyjny: DIMiR / ZO / 3 / 10 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 14.10.2020 r. o godz. 14.00   Zapytanie ofertowe ARCHITEKTURA PDF ELEKTRYCZNE KONSTRUKCJA TELETECHNIKA Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 06.05.2020 R.

Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu pn. „Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ul. Piotra Skargi i ul. Okrzei w miejscowości Blizne Jasińskiego, Gmina Stare Babice” oraz Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej pomiędzy ul. Piotra Skargi i ul. Okrzei w miejscowości Blizne Jasińskiego, Gmina Stare Babice” Numer referencyjny: JRP...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 02.03.2020 R.

Dostawa fabrycznie nowego odbiornika GPS wraz z anteną i kontrolerem do pomiarów geodezyjnych Numer referencyjny: JRP / ZO / 1 / 3 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 11.03.2020 r. o godz. 15.00   Zapytanie ofertowe Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 10.02.2020 R.

Zakup i dostawa wolnostojących kontenerów na odpady do PSZOK w Starych Babicach Numer referencyjny: DIMiR / ZO / 1 / 2 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 18.02.2020 r. o godz. 15.00   Ogłoszenie w Bazie konkurencyjności Zapytanie ofertowe Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...
czytaj więcej