Zabezpieczenie wodomierzy głównych na okres zimowy

W związku ze zbliżającymi się przymrozkami przypominamy o konieczności odpowiedniego zabezpieczenia w okresie zimowym wodomierza przed zamarznięciem,

w szczególności prosimy o zwrócenie uwagi właścicieli budynków niezamieszkałych i miejsc, gdzie rozpoczęto budowę.

Temperatura w pomieszczeniu, gdzie znajduje się wodomierz i instalacja wodociągowa, nie powinna być niższa niż +4°C.
Za prawidłowe działanie zestawu wodomierzowego i wewnętrznej instalacji wodociągowej odpowiada Klient, który ponosi koszty ewentualnej naprawy, wymiany elementów, w tym wymiany wodomierza.

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Skip to content