Facebook

Twardość wody

Menu

Twardość wody określa zawartość w niej związków wapnia i magnezu. Podczas podgrzewania wody na skutek odgazowania dwutlenku węgla następuje wytrącanie węglanów wapnia i magnezu potocznie zwanych ?kamieniem?.
Twardość wody wyrażona jest w kilku jednostkach stosowanych równorzędnie.

Tabela przeliczeniowa twardości wody dla różnych jednostek

Jednostki mg CaCO3/l mval/l mmol/l stopień niemiecki [°N] stopień francuski [°F] stopień angielski [°A]
mg CaCO3/l 1 0,02 0,01 0,056 0,1 0,07
mval/l 50 1 0,5 2,8 5 3,5
mmol/l 100 2 1 5,6 10 7
stopień niemiecki [°N] 17,86 0,36 0,179 1 1,79 1,25
stopień francuski [°F] 10 0,2 0,1 0,56 1 0,7
stopień angielski [°A] 14,29 0,29 0,143 0,8 1,43 1

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej