USŁUGI DLA MIESZKAŃCÓW

Z uwagi na prowadzoną działalność i nałożonym obowiązkiem dysponowania specjalistami oraz wyposażeniem niezbędnym do realizacji usług eksploatacyjnych umożliwiających działalność podstawową dysponujemy zasobami które możemy wykorzystywać również do świadczenia specjalistycznych usług podmiotom zewnętrznym.

Należą do nich:

• Włączenie przyłącza do sieci,
• Budowa lub przebudowa przyłącza wodociągowego,
• Budowa lub przebudowa przyłącza kanalizacyjnego,
• Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
• Budowa studni wodomierzowej,
• Budowa studni kanalizacyjnej,
• Likwidacja przyłącza oraz ponowne uruchomienie zlikwidowanego przyłącza,
• Regulacja wysokościowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
• Montaż lub przebudowa hydrantu p.poż.
• Pomiar ciśnienia i wydajności hydrantu p.poż.
• Czyszczenie sieci i studni kanalizacyjnych,
• Wyłączenie z eksploatacji sieci wodociągowej,
• Zamknięcie przepływu ścieków na sieci kanalizacyjnej,
• Montaż zestawu wodomierzowego z oplombowaniem wodomierza,
• Wymiana lub montaż wodomierzy w siedzibie klienta,
• Usługa wynajmu koparko-ładowarek z operatorem,
• Usługa wynajmu zamiatarki mechanicznej z operatorem,
• Usługa zadymiania przyłącza kanalizacyjnego,
• Usługa inspekcji kamerą TV przyłącza kanalizacyjnego.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta,
tel. (22) 722 90 08,
e-mail: bok@eko-babice.pl