Szanowni Państwo

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 16.05.2023 odbyło się spotkanie w Państwowej Inspekcji Pracy, w trakcie którego przedstawiciele naszej Spółki odebrali z rąk p. Andrzeja Cegły Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie, p. Pawła Rozowskiego Starszego Inspektora Pracy oraz p. Karoliny Śledź Inspektora Pracy – Zaświadczenia o ukończeniu programu prewencyjnego PIP pn. „Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym”.
Celem przeprowadzonych działań było ugruntowanie wśród pracowników Spółki świadomości znaczenia prawidłowej oceny ryzyka zawodowego – jako kluczowego elementu zarządzania bezpieczeństwem w miejscu pracy.
Jednym z elementów programu były szkolenia pracownicze, w trakcie których omawiano m.in. zasady szacowania ryzyka zawodowego, identyfikację zagrożeń na stanowisku pracy, podejmowanie działań na rzecz eliminacji lub ograniczenia ryzyka zawodowego i współdziałanie pracowników w tym zakresie, a także prawidłowa analiza, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz eliminowanie ich powtarzalności.
Oprócz praktycznej wiedzy, otrzymaliśmy w trakcie realizacji projektu merytoryczną pomoc inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy przy wdrażaniu procedur zarządzania bezpieczeństwem i eliminowaniu potencjalnych nieprawidłowości. Potwierdzeniem właściwie przeprowadzonych działań z zakresu BHP i prawnej ochrony pracy, był audyt sprawdzający. Potwierdzeniem właściwie przeprowadzonych działań z zakresu BHP i prawnej ochrony pracy był audyt sprawdzający.
W protokole pokontrolnym podkreślono fakt, kompleksowego podejścia pracodawcy do tematów z zakresu ryzyka zawodowego i wysiłków podejmowanych w celu precyzyjnego określenia potencjalnych zagrożeń mogących wystąpić na poszczególnych stanowiskach. Takie podejście spotkało się z pozytywnym przyjęciem ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, czego dowodem jest dokument wyróżniający naszą Spółkę.
Dziękujemy Wszystkim Pracownikom za zaangażowanie w tak efektywną realizację tego projektu.

Eko-Babice - Zaświadczenie o ukończeniu programu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Skip to content