Facebook

Sieć kanalizacyjna

Menu

Sieć kanalizacyjna istnieje od 1994 r. Obecnie procent skanalizowania gminy Stare Babice wynosi 95%. Na terenie gminy występują dwa rodzaje sieci kanalizacji sanitarnej: grawitacyjna zbudowana z PVC o średnicach od 200 mm do 500 mm oraz ciśnieniowa zbudowana z PE o średnicach od 75 mm do 90 mm. Długość sieci obecnie wynosi 197 km a liczba przyłączy 6102 szt.

W celu uniknięcia układania kanalizacji grawitacyjnej na znacznych głębokościach a także ze względu na zróżnicowanie terenu na sieci kanalizacyjnej zastosowano 77 przepompowni ścieków, w tym dwie główne przepompownie: Przepompownia „Borzęcin” oraz przepompownia „Koczargi”. Przepompownia „Borzęcin” poprzez przepompownię „Koczargi” transportuje ścieki z zachodniej części gminy kanałami tłocznymi ø 315 o długości 4,6 km oraz ø 355 o długości 2,9 km bezpośrednio do oczyszczalni ścieków.Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej