Facebook

Oczyszczalnia ścieków

Menu

Trochę historii …

Oczyszczalnia ścieków w Starych Babicach wybudowana została w 1996 roku. Jej wydajność wynosiła wówczas 600 m3/d a jej praca opierała się na technologii SBR.

W 2002 roku przeprowadzono rozbudowę i modernizację oczyszczalni w wyniku której przepustowość jej wzrosła do 1200 m3/d. Wybudowano budynek wielofunkcyjny z kratą schodkową, a technologia SBR została zastąpiona technologią osadu czynnego z wykorzystaniem reaktora przepływowego z komorami predenitryfikacji, defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji oraz osadnikiem wtórnym. Powstały także komora stabilizacji i budynek odwadniania osadu a także III stopień oczyszczania polegający na zastosowaniu filtra DynaSand.

W 2006 roku przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego rozbudowano oczyszczalnię po raz drugi do przepustowości 3000 m3/d. W ramach tej modernizacji zastosowano rozwiązania znacznie poprawiające efektywną pracę oczyszczalni oraz pozwalające na utrzymanie parametrów dla ścieków oczyszczonych. Dobudowano m.in. drugi reaktor biologiczny, mało efektywny osadnik wtórny prostokątny zastąpiono dwoma osadnikami radialnymi, wyposażono oczyszczalnię także w nowoczesną prasę do odwadniania osadu, która znacznie poprawiła jakość osadu ściekowego, dając możliwości do jego rolniczego wykorzystania.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności U.E w 2015 roku zakończono trzecią rozbudowę oczyszczalni ścieków, dzięki której zwiększyła ona swoją przepustowość do 6000 m3/d.

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej