Facebook

Czego nie wrzucamy do kanalizacji

Menu

NIE WRZUCAMY!

 1. Artykuły higieniczne: chusteczki nawilżające, pieluchy, podpaski, patyczki kosmetyczne, płatki kosmetyczne, waciki nasączone zmywaczem do paznokci
  niebezpieczne dla sieci kanalizacyjnej – powodują zatory.
 2. Materiały budowlane: farby, gruz, popiół, cegły, żwir, piasek, szkło itp.
  niebezpieczne dla sieci kanalizacyjnej – powodują zatory.
 3. Artykuły medyczne: igły, strzykawki, bandaże, plastry, przeterminowane lekarstwa (tabletki, syropy, maści)
  bardzo niebezpieczne dla pracowników obsługi urządzeń kanalizacyjnych.
 4. Chemikalia oraz inne materiały stałe i płynne: farby, rozpuszczalniki, przeterminowane środki ochrony roślin oraz woreczki foliowe, korki, nakrętki, niedopałki papierosów, żwirek lub trociny od zwierząt domowych, kości, ziemia z doniczek, gazety, tektury, materiały tekstylne, zużyte oleje silnikowe – zawarte w nich substancje chemiczne szkodzą mikroorganizmom na oczyszczalni ścieków a także mogą uszkadzać i powodować zatory na sieci kanalizacyjnej.
 5. Żywność: resztki jedzenia, zepsute jedzenie, fusy z kawy i herbaty, tłuszcze spożywcze – niebezpieczne dla sieci kanalizacyjnej – powodują zatory.
 6. Do kanalizacji sanitarnej nie wolno także wprowadzać wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych.

Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji prowadzi do poważnych problemów eksploatacyjnych w sieciach, przepompowniach i oczyszczalniach ścieków oraz naraża użytkowników/dostawców ścieków na cofnięcie się ścieków do nieruchomości i w rezultacie zalanie domu, mieszkania lub terenu posesji a także stwarza zagrożenie dla pracowników obsługi urządzeń kanalizacyjnych.

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej