Facebook

Ścieki

Menu

Sieć kanalizacyjna w Gminie Stare Babice obejmuje swym zasięgiem prawie całą gminę. Od początku działalności Przedsiębiorstwa tj. od roku 1999, kiedy to długość sieci kanalizacyjnej wynosiła niecałe 12 km, infrastruktura komunalna stale się rozwijała. Dzięki funduszom unijnym rozwój ten udało się zdecydowanie przyspieszyć. W 2006 roku Gmina Stare Babice, ze środków własnych i środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, wybudowała ponad 15 km sieci kanalizacyjnej. A od roku 2007 do 2015, dzięki pozyskanym środkom z Funduszu Spójności U. E., udało się wybudować 114 km sieci kanalizacyjnej, dzięki czemu poziom skanalizowania gminy wynosi obecnie blisko 95%. Ścieki z terenu gminy oczyszczane są w oczyszczalni ścieków w Starych Babicach, gdzie przyjmowane są również ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi.

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej