ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ EKO-BABICE SPÓŁKA Z O.O. ZAKOŃCZONE W 2021 ROKU

Nazwa zadaniaWartość zadania
Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w miejscowości Lipków i Zielonki Wieś pomiędzy ulicami Karabeli i Sienkiewicza, gm. Stare Babice, PVC L=16,00 mb, PE fi 110 L=30 mb; (nr zadania 083-36) 10 249,97 zł
Budowa sieci wodociągowej Dz 110 w ul. Dworkowej w Starych Babicach, gm. Stare Babice, L=120,00 mb; (nr zadania 083-127)14 019,44 zł
Budowa sieci wodociągowej Dz 110 wzdłuż ul. Wólczyńskiej w Mariewie, gm. Stare Babice, L=74 mb; (nr zadania 083-109)29 385,42 zł
Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Prokofiewa w Klaudynie, gm. Stare Babice; (nr zadania 083-107)103 502,99 zł
Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Zielonkach Parcela, ul. Warszawska-Białej Góry-Kręta, gm. Stare Babice; PVC fi200 L=7,5mb; (083-103)4 190,14 zł

ZADANIA ZREALIZOWANE W 2020 ROKU

Nazwa zadaniaWartość zadania
Budowa sieci wodociągowej w ul. Ożarowskiej i ul. Wieruchowskiej w Nowych Babicach – spinka (19 mb) 6 576,75 zł
Budowa sieci wodociągowej w Klaudynie, ul. Szymanowskiego (58,50 mb)2 594,27 zł
Budowa sieci wodociągowej w Klaudynie, ul. Lutosławskiego (136 mb)20 246,64 zł

ZADANIA ZREALIZOWANE W 2018 ROKU

Nazwa zadaniaWartość zadania
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kresowej w Starych Babicach (69 mb)29 914,15 zł
Komora pomiarowa na sieci wodociągowej na granicy wodociągu warszawskiego i gminy Stare Babice32 784,14 zł

ZADANIA ZREALIZOWANE W 2017 ROKU

Nazwa zadaniaWartość zadania
Budowa wodociągu w miejscowości Koczargi Nowe pomiędzy ulicami Bugaj i Różana (154mb)23 580,08 zł
Projekt i wykonanie przepompowni "Zielonki" z przebudową kanalizacji w ul. Piaskowej i Krętej w Zielonkach Parceli227 955,10 zł
Budowa sieci wodociągowej w ul. Bajkowej, Stare Babice (106,5 mb)21 373,78 zł
Przedłużenie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Bliznem Łaszczyńskiego, ul. Łaszczyńskiego i ul. Przejazd (91 mb i 136 mb)95 978,53 zł
Budowa spinki wodociągowej w Bliznem Jasińskiego, ul. Prusa i Mickiewicza (218 mb)19 412,09 zł
Budowa sieci wodociągowej w Starych Babicach, ul. Krótka, ul. Kręta, ul. Sienkiewicza (359 mb)56 734,48 zł
Przebudowa sieci wodociągowej do działki p .E. Domańskiej w ul. Grabowskiego w Kwirynowie (112 mb)42 299,30 zł
Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Szkolnej w Koczargach Nowych (219 mb)63 374,82 zł
Spinka wodociągowa w Klaudynie, ul. Krzyżanowskiego i przyległe ulice (168 mb)54 060,09 zł
Budowa wodociągu w m. Latchorzew, ul. Grabowskiego i ul. Powstańców Styczniowych (85 mb)44 072,77 zł
Budowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego i ul. Warszawskiej, Stare Babice (114 mb)30 915,81 zł
Budowa sieci kanalizacyjnej w drodze bocznej od ul. Pohulanka, Stare Babice (56 mb)3 385,23 zł
Przebudowa sieci wodociągowej Latchorzew, ul. Asnyka (110 mb)18 364,06 zł