OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 24.12.2021 R.

Zakup i dostawa urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzy (nakładek wodomierzowych) oraz systemu transmisji i przetwarzania danych w technologii LoRaWAN wraz z infrastrukturą”

Numer referencyjny: EKO / D / 3 / 12 / 2021

Termin składania ofert upłynął dnia 03.02.2022 r. o godz. 12.00

Identyfikator postępowania z miniPortal: dff13f21-fb14-432d-bbea-de0641708381

Skip to content